1.6. Toleranse og toleranseutvikling ved bruk av legemidler

Ved jevnlig bruk av vanedannende stoffer vil man kunne oppleve at effekten avtar når legemiddelet tas i uendret dose over tid, eller at man må øke dosen for å få samme effekt.

Toleranse oppstår relativt raskt for benzodiazepiner/z-hypnotika, ofte i løpet av få uker. Toleranse inntrer gjerne først for den søvngivende virkningen (Greenblatt DJ et al, 2012), senere for den angstdempende virkningen. Det er noe uenighet om i hvilken grad det oppstår full toleranse for den angstdempende virkningen. Noe forskning tyder på at full toleranse for den angstdempende virkningen inntrer i løpet 3-4 måneder, men annen forskning finner at det ikke oppstår full toleranse for denne effekten av benzodiazepiner.

Det utvikles mindre grad av toleranse for reduksjon av kognitive og psykomotoriske funksjoner ved langtids bruk. Reduserte kognitive og psykomotoriske funksjoner kan også henge igjen i relativt lang tid etter avsluttet behandling.

Antagelig er den toleransen som oppnås med opioider mer generell enn den som oppleves ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika. Dette er bakgrunnen for at personer som bruker jevne doser opioider kan få dispensasjon til å ha førerkort hvis de har hatt en jevn dosering over tid, selv når denne doseringen er høy. For å lese mer om helsekrav til førerkort, se kapitlet om bilkjøring.

Ved inntak av søvn, angst eller smertestillende midler er det ofte vanskelig for den som bruker medisinen selv å bedømme hvorvidt han/hun er påvirket. Det kan også være vanskelig for brukeren selv å bedømme i hvilken grad man har utviklet toleranse for et legemiddel.

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015