1.1. Oversikt og ekvipotens for benzodiazepiner og z-hypnotika

Tabellen nedenfor gir en oversikt over benzodiazepiner og z-hypnotika som er tilgjengelig i Norge. Formålet med tabellen er å vise dosering av legemidlene (spesielt alprazolam og klonazepam) og ved seponering hvor man velger å bytte til diazepam. Opplysningene gitt i tabellen er basert på oralt bruk.

Velg ATC-kode ved siden av virkestoffet for å finne tilgjengelig legemidler, preparatomtaler/pakningsvedlegg hos Statens legemiddelverk.

Søvnvansker

Virkestoff Søk på ATC-kode for å finne tilgjengelige legemidler og preparatomtaler/pakningsvedlegg Halveringstid (t1/2) i timer Ekvipotens til 5 mg diazepam Tid til maksimal virkning (Tmax) i timer
Flunitrazepam (2) N05CD03 24 0,25-0,5 1-1,5
Nitrazepam N05CD02 24 5 1,5-2
Zolpidem N05CF02 2,4 5-10 0,5-1
Zopiklon N05CF01 4-6 3,75-5 1-2

 

Angst og uro

Virkestoff Søk på ATC-kode for å finne tilgjengelige legemidler og preparatomtaler/pakningsvedlegg Halveringstid (t1/2) i timer Ekvipotens til 5 mg diazepam Tid til maksimal virkning (Tmax) i timer
Alprazolam N05BA12 12 0,25-0,5 1-2
Diazepam N05BA01 20-72 5* 0,5-1,5
Oksazepam N05BA04 10-15 15-25 2-4
Klonazepam (1) N03AE01 30-40 0,25-0,5 0,5-1

Tabellen baseres på kildene: Statens legemiddelverk og Goodman and Gilman's: Manual of Pharmacology and Therapeutics 2008.

Kommentarer til tabellen: (1): Ikke godkjent indikasjon for angst og uro i Norge, kun for epilepsi, men brukes i behandling av angst. (2): Kun tilgjengelig på godkjenningsfritak (ikke markedsført i Norge etter 2012).

I tillegg til legemidlene nevnt i tabell 1 brukes det også en del andre legemidler på godkjenningsfritak.
Dette er for det meste sovemiddelet triazolam (Halcion®) og angstmidlene lorazepam (Ativan®), klobazam (Frisium®) og bromazepam (Lexotan®). Flunitrazepam (Flunipam®) markedsføres ikke i Norge etter 2012. Det burde være unødvendig å bruke de midlene som det må søkes godkjenningsfritak for, da den kliniske effekten av samtlige av disse legemidlene, er nokså lik.

Sist faglig oppdatert: 19. september 2016