1.12. Akutte forgiftninger

Den akutte toksisiteten til benzodiazepiner og z-hypnotika er forholdsvis lav. Terapeutisk og skadelig bruk gir toleranseutvikling og brukerne kan tåle større doser enn ikke-brukere. Den toksiske virkningen forsterkes av alkohol og legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet. Klonazepam og flunitrazepam regnes som mer toksiske enn for eksempel diazepam og oksazepam. Dødelige forgiftninger der benzodiazepiner er eneste legemiddel er ikke vanlig, men kombinasjon med rusmidler i narkotikagruppen kan gi dødelige forgiftninger.

Symptomer på akutt forgiftning er koordinasjonsforstyrrelser, talevansker, svimmelhet, kvalme, muskelsvakhet, søvnighet, utvidede eller sammentrukne pupiller. Særlig hos barn kan såkalt paradoksaleffekt med irritabilitet, agitasjon og hallusinasjoner forekomme.

Ved store doser kan det ses bevisstløshet, svekkelse av respirasjonen, lav kroppstemperatur, hurtig puls og blodtrykksfall.

Informasjon om diagnostikk og behandling av forgiftninger med benzodiazepiner hos Giftinformasjonen:

Sist faglig oppdatert: 01. februar 2017