Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Omlegging til et mer strukturert opplegg

  • Når en smertepasient har utviklet problematisk opioidbruk, men det fortsatt er indisert med opioidbehandling, må faste rammer og kontrollert utlevering sikres.
  • Hvis pasienten velger å fortsette, bør legemiddel og dose justeres.
  • Hvis langvarige smerter er hovedproblemet, må legen slutte å rekvirere benzodiazepiner og/ eller z-hypnotika som ikke har analgetisk effekt, men som øker faren for problematisk avhengighet.
  • Det bør inngås klare(re) avtaler (se forslag til kontrakt).
  • Det bør tilstrebes monoterapi, enten (og fortrinnsvis) lengevirkende opioider, eventuelt kortvirkende, men ikke begge deler.
  • Om pasienten fortsatt viser symptom eller tegn på problematisk bruk, må behandlingen revurderes nøye.
  • Om tilliten mellom fastlege og pasient er blitt svekket, kan porsjonsutlevering av opioid fra apoteket og hjelp fra spesialisthelsetjenesten være aktuelt.
  • Dersom problematisk opioidbruk fortsetter tross ovenstående tiltak, bør opioidbruken trappes ned og avsluttes.

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2016