2.10. Gravide og ammende

Legen bør gi den gravide som bruker opioider informasjon om fordeler og ulemper ved vedvarende opioidbehandling under svangerskapet (Chou R et al, 2009). Ved sterke smerter kan opioidholdige analgetika brukes kortvarig under graviditet og ved amming (Helsedirektoratet, 2014). Behandling skal foregå med tett oppfølging av gynekolog og/eller smerteklinikk. Det må utarbeides en plan for hvordan eventuelle abstinenser hos barnet skal behandles etter fødsel, hvis rekvirering av opioider fortsetter til termin.

Legen må nøye kartlegge kvinnens bruk av opioider (forskrevne og/eller illegale) under svangerskapet. Mesteparten av litteraturen som omhandler bruk av opioider under svangerskapet er for kvinner i LAR (legemiddelassistert behandling). Det er ingen prinsipiell forskjell på legemidlene benyttet i LAR; metadon eller buprenorfin og andre opioider. Behandlingen av den enkelte kvinne og rådene som gis til henne, vil avhenge av den totale situasjonen kvinnen befinner seg i, inkludert grad av opioidavhengighet og andre eventuelt kompliserende faktorer (Chou R et al, 2009).

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2016