Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Indikatoren viser andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Resultater

I 2020 var det totalt 1 389 pasienter med atrieflimmer som ble utskrevet fra sykehus etter hjerneinfarkt.

På landsbasis ble 80,9 prosent av pasientene med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt. På landsbasis har andelen som får denne behandlingen økt for hvert år siden 2014. I 2014 fikk 66,4 prosent av pasientene denne behandlingen. Utviklingen indikerer en kvalitetsheving i sekundær forebygging for pasienter med atrieflimmer.

Det er mindre variasjon mellom helseregionene i 2020 enn tidligere år. Helse Nord hadde høyest andel pasienter som ble utskrevet med blodfortynnende medikamenter (83,5 prosent), mens Helse Sør-Øst hadde den laveste andelen (79,7 prosent). Helse Midt-Norge og Helst Vest hadde en andel på henholdsvis 83,3 og 80,7 prosent.

Alle regionene når målet om at minst 70 prosent av pasienter med atrieflimmer skal få blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt.

*Hammerfest sykehus hadde lav eller ukjent dekningsgrad i 2020. Resultatene for dette sykehuset er derfor usikre. 

Forbehold ved tolkningen

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. De fleste pasienter med atrieflimmer, som får hjerneinfarkt, bør få derfor få denne behandlingen i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene får blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt. For en del pasienter vil det være naturlig å vente med blodfortynnende medikamenter til etter akuttfasen på grunn av blødningsrisiko. Dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg er det en del pasienter som grunnet andre medisinske årsaker ikke skal ha slike blodfortynnende medikamenter. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor. 

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon og statistikk om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no