KAPITTEL 6
Systematisk samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste/andre virksomheter

Sist faglig oppdatert: 29. januar 2019