KAPITTEL 6
Systematisk samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste/andre virksomheter

KRAV I LOV ELLER FORSKRIFT

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 29. januar 2019