15.1. Kapittel med beskrivelse av et tema

Dette kapittelet består av en liste over noen typer behandlinger og terapeutiske tilnærminger som brukes i Norge i dag, samt omtale om bruk av behandlinger og terapeutiske tilnærminger med manglende eller ukjent forskingsdokumentasjon. Innholdet i kapitelet har ikke status som normerende anbefalinger.

Kapitelet er basert på diskusjon om ulike tilnæringer som brukes i dag i arbeidsgruppen, samt forskingsdokumentasjon funnet i søk etter systematiske oversikter som kunne svare på to forskningsspørsmål:

  • Om dynamisk inspirerte terapier har effekt ved behandling av spiseforstyrrelser
  • Om kreative terapier har effekt på behandling av spiseforstyrrelser

Sist faglig oppdatert: 25. april 2017