Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for kreftbehandling å bygge på det arbeid faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i en årrekke har gjort med å lage behandlingsveiledere/handlingsprogram.

Disse retningslinjene bygger på litteraturen innen emnet tilgjengelig i medisinske tidsskrifter og databaser. Retningslinjene bygger også delvis på 2007-utgaven av – Guidelines on Renal Cell Carcinoma utgitt av European Association of Urology.

Kunnskapssenteret foretok i forbindelse med arbeidet søk etter internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter ved søk på følgende nettsteder:

Kunnskapssenteret identifiserte ingen relevante kunnskapsbaserte retningslinjer om nyrecellekreft.

Følgende kunnskapsoppsummeringer ble identifisert:

Sunitinib til behandling af nyrecellekræft. Medisinsk teknologivurdering nr 4-december 2006. Sundhedsstyrelsen (http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Laegemidler/Sunitinib_mtv.pdf)

Sorafenib (Nexavar) til behandling af nyrecellekræft Medisinsk teknologivurdering nr 3- september 2006. Sundhedsstyrelsen (http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Laegemidler/Nexavar.pdf)

Coppin c, Porzholt F, Awa A, Kumpf J, Coldman A. Immunotherapy for advanced renal cell cancer. The Cochrane database of systematic reviews 2004, issue 3 Art No CD001425 pub.2 DOI

Laparoscopic partial nephrectomy. NICE Interventional procedures guidance 151 January 2006 (www.nice.org.uk/ip308overview)

Laparoscopic nephrectomy (including nephroureterectomy). NICE Interventional procedures guidance 136 August 2005 (www.nice.org.uk/ip277overview)

Cryotherapy for renal cancer. NICE Interventional procedures

Anbefalingene i denne retningslinjen er i samsvar med disse dokumentene.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015