Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Andre alternative svulst-ødeleggende metoder

Det vanligste andre metodene i bruk i dag er kryoablasjon (Gill et al., 2005; Johnson et al., 2004), radiofrekvens ablasjon (Ahrar et al., 2005; Gervais et al., 2003; Johnson et al., 2004; Rendon et al., 2002; Varkarakis et al., 2005) og HIFU. Disse metodene har som mål å destruere tumor, men samtidig bevare så mye renalt vev som mulig. Alle metodene er fortsatt å anse som eksperimentelle, og de data som kommer ut av pågående studier må sammenlignes med standardbehandlingen. Metodene kan imidlertid være en mulighet i selekterte pasientgrupper som f.eks. eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon og høy risiko for komplikasjoner ved kirurgi.

Konklusjon: Disse metodene er å anse som eksperimentelle behandlingsformer ved nyrecellekreft. Effekten av behandlingen må verifiseres i studier. Fordelen med metodene er at de kan benyttes hos pasienter som ikke tåler standardbehandlingen, ulempen er at det ikke foreligger gode metoder for å evaluere behandlingen (histologi) (evidensnivå B).

Anbefalinger: Metodene kan være et alternativ hos pasienter som ikke kan gjennomgå standard kirurgisk behandling. Dette bør da være i regi av en klinisk studie.

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015