Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Rehabilitering

Pasienter med betydelige postoperative utfall må ofte rehabiliteres som en slagpasient. Ved hjernenerveutfall og der hjernenervene er anatomiske intakte, kan det ta opp mot 1 år før det tilkommer bedring.

Mange faktorer påvirker utfallet og restitusjon etter behandling for et meningeom, så som:

  • Nevrologiske skader fra selve svulsten, noe som er avhengig av den anatomiske plassering av svulsten og om den er lokalt invasiv.
  • Kirurgiske komplikasjoner (se punkt Kirurgi).
  • Komplikasjoner til strålebehandling, for eksempel symptomer knyttet til reaktivt ødem i forbindelse med behandlingen og på lengre sikt risiko for stråleinduserte svulster, cerebrovaskulær påvirkning, hormonelle utfall, og kognitiv svekkelse.
  • Bivirkninger av medisiner som brukes for å kontrollere symptomer, særlig antiepileptika og steroider.

Anbefalinger 

  • Kontrollene skal først og fremst avdekke meningeomrecidiv, men skal også inneholde evaluering av plager etter svulstsykdom og behandling for derigjennom å vurdere rehabiliteringsbehov
  • Postoperativ kontroll med MR caput bør gjøres innen 72 timer for å vurdere reseksjonsgrad og eventuelle kirurgisk relaterte komplikasjoner
  • Neste postoperative MR-kontroll for pasienter med meningeom WHO grad I bør utføres senest 12 måneder postoperativt
  • Neste postoperative kontroll for pasienter med meningeom WHO grad II og III bør utføres senest henholdsvis 6 og 3 måneder postoperativt
  • Første postirradiære kontroll bør utføres cirka 3 måneder etter avsluttet strålebehandling

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020