Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Forløpstider

I 2015 ble «Pakkeforløp for hjernekreft» innført i helsetjenesten, sammen med øvrige Pakkeforløp for kreft. «Pakkeforløp for hjernekreft» ble sist revidert i 2020.

Pasienter med meningeomer skal ikke inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» med mindre det dreier seg om et malignt meningeom WHO grad III. Er det for en pasient begrunnet mistanke om hjernesvulst, men usikkert om pasienten faktisk har hjernesvulst og/eller eventuelt hvilken type, det være seg før eller etter billeddiagnostikk, så skal pasienten inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» til man har en diagnostisk avklaring.

Pasienter med radiologisk sannsynlig meningeom skal henvises elektivt til nevrokirurg for vurdering.

Anbefalinger

  • Pasienter med (mistanke om) meningeom skal ikke registreres i «Pakkeforløp for hjernekreft», med mindre man er usikker på om det kan dreie seg om en høygradig/malign tumor
  • Pasienter med radiologisk sannsynlig meningeom skal henvises elektivt til nevrokirurg for vurdering

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020