Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Kirurgi

Pasienter med metastatisk sykdom (stadium lV) har dårlig prognose. De siste 10 års forskning har medført gjennombrudd i den systemiske behandlingen. Til tross for dette vil det være en del pasienter som vil ha nytte av annen behandling. Resultater fra flere sentra viser gode resultater hvor kirurgi er førstevalg (Cutaneous melanoma, 2009). Kirurgisk metastasefjerning vil enten være komplett eller inkomplett.

Når det ikke er mulig å fjerne alt metastatisk vev, er indikasjonen palliativ, og tall viser en 5 års overlevelse på 7 %, dvs. ingen overlevelsesgevinst. Ved komplett metastasektomi kan progno­sen bedres til nærmere 40 %, fordelt på 15–41 % ved hud- og bløtvevsmetastaser, ca 20 % ved lungemetastaser, 28–41 % ved gastrointestinale metastaser og 20–29 % ved levermetastaser. De beste resultatene ser vi hos pasienter med oligometastatisk sykdom og der hvor vekstraten er lav.

Prognosen ved hjernemetastaser er fortsatt meget dårlig, men Sterotaktisk strålebe­handling, «Targeted terapi» og Immun modulerende behandling har endret dette noe (se nedenfor).

Selekterte pasienter med enkelt metastaser kan ha nytte av kirurgi som førstevalg, spesielt ved tilbakefall i hud/underhud, GIT-tractus og hjerne. Dette er ikke evaluert i prospektiv randomi­sert studie, men median overlevelse på 21 måneder er rapportert tidligere (Meyer, Merkel, Goehl, & Hohenberger, 2000; Miller, 1993; Overett & Shiu, 1985; Patchell et al., 1990). Når kirurgi vurderes, forutsettes det at pasientene er nøye utredet billeddiagnostisk med tanke på flere foci (ultralyd, CT, MR, ev. PET) (Jimenez-Requena et al., 2010; Xing et al., 2011).

Anbefaling

Ved metastatisk sykdom bør pasienten diskuteres på melanom MDT. Kirurgi kan gjøres først og fremst hos pasienter med ett fokus. Det forutsettes tilfredsstillende billedutredning på forhånd. Adjuvant behandling er aktuelt.

Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020