Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.6. Oppdatering 2016: Femte utgave av handlingsprogrammet

Oppdateringsgruppen har gjennomgått og oppdatert handlingsprogrammet.

Gruppen leverte en revidert versjon av retningslinjene til direktoratet i august 2016.

Handlingsprogrammet ble publisert i oktober 2016 i revidert utgave.

Leder: overlege Jakob Dalgaard, Oslo universitetssykehus.

(Drammen Sykehus fra 1. juli 2016 frem til 06.03.17)

Oppdateringsgruppen

overlege, prof. Jens Hammerstrøm

St. Olavs Hospital

overlege, prof. Øystein Bruserud

Haukeland universitetssjukehus

prof. Randi Hovland

Haukeland universitetssjukehus

overlege Astrid Olsnes Kittang

Haukeland universitetssjukehus

overlege Anne Kristin Lehmann

Haukeland universitetssjukehus

overlege Peter Meyer

Stavanger universitetssykehus

overlege Einar Haukås

Stavanger universitetssykehus

overlege Waleed Majeed

Stavanger universitetssykehus

overlege Sigbjørn Berentsen

Haugesund sjukehus, Helse Fonna

overlege Petter Quist-Paulsen

St. Olavs Hospital

overlege Henrik Hjorth-Hansen

St. Olavs Hospital

overlege, prof. Anders Waage

St. Olavs Hospital

overlege Fredrik Hellem Schjesvold

Bærum sykehus

overlege Tobias Gjedde-Dahl d.y.

Oslo universitetssykehus

avdelingsleder, prof. Geir E. Tjønnfjord

Oslo universitetssykehus

overlege Håvar Knutsen

Oslo universitetssykehus

overlege Ingunn Dybedal

Oslo universitetssykehus

overlege Signe Spetalen

Oslo universitetssykehus

overlege Waleed Ghanima

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

overlege Jurgen Rolke

Sørlandet sykehus, Kristiansand

overlege Sigurd Liestøl

Oslo universitetssykehus

overlege Yngvar Fløisand

Oslo universitetssykehus

overlege Nina Gulbrandsen

Oslo universitetssykehus

overlege Lars Helgeland

Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus

overlege Anders Vik

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021