Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.7Blødningskomplikasjoner ved MPN

Akvirert von Willebrands syndrom assosiert til høye platetall er den viktigste årsaken til blødning ved ET og PV. Derfor er det viktigste terapeutiske tiltaket ved blødning og trombo­cytemi å redusere platetallet, og HU er det anbefalte medikamentet. Plateaferese kan være indisert ved ekstrem trombocytose hvor det er behov for meget rask reduksjon av platetallet.

Kombinasjonen av Albyl E og anagrelid er assosiert med økt risiko for blødning, og bør brukes med forsiktighet.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021