Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.12Behandling

Beslutningsforum

Beslutningen om refusjon av nye medikamenter tas av Beslutningsforum i Nye Metoder etter en helseøko­nomisk analyse i Statens legemiddelverk hvor hovedkriteriet er kostnad versus nytte. I handlingsprogrammet omtaler vi medikamenter og kombinasjoner på bakgrunn av evidens fra kliniske studier, og forteller samtidig om refusjonsstatus. Denne kan imidlertid endre seg etter at handlingsprogrammet er skrevet. Medikamenter som har blitt startet før en negativ beslut­ning kommer, kan fortsettes hos disse pasientene. Unntaksordningen, hvor man kan søke om å bruke ikke-refunderte regimer, gjelder pasienter som skiller seg fra hovedgruppen, og hvor regimene er under vurdering i Beslutningsforum. Det finnes også muligheter for off-label bruk og individuelle vurderinger.

Tabell 8.1: Oversikt over nye behandlinger som er godkjent i EMA/SLV og deres status i Nye metoder/Beslutningsforum

Status per 16.12.2021. Oppdateringer kan sjekkes på nyemetoder.no

Tabell 8.1: Oversikt over nye behandlinger som er godkjent i EMA/SLV og deres status i Nye metoder/Beslutningsforum

Medikament

Indikasjon

Administrajon

Beslutning

VRD

1. linje ikke HMAS

Sc + po

Refundert

Kar/D

Kar/len/D

Kar/dara/D

Fra 1. relaps

Fra 1. relaps

Fra 1. relaps

iv 30 min

Refundert

Kan brukes når len blir generisk

Under vurdering

Elo/len/D

Elo/pom/D

Fra 1. relaps

Fra 2. relaps

iv 30 min

Ikke refundert

Under vurdering

Ixa/len/D

Fra 1. relaps

Po

Godkjent fra 3. relaps

Dara

Dara/len/D

Dara/len/D

Dara/V/D

Dara/VMP

Dara/VTD

2. relaps

1. relaps

1. linje ikke HMAS

1. relaps

1. linje ikke HMAS

1. linje før HMAS

sc

Refundert

Kan brukes når len blir generisk

Under vurdering

Refundert

Under vurdering

Under vurdering

Len

Vedlikehold etter høydosebehandling

Po

Refundert

Len/D

1. linje ikke HMAS

Po

Refundert

Pom/dex

Pom/Vel/dex

2. relaps

1. relaps

Po

Under vurdering

Under vurdering

Isa/Pom/D

2. relaps

i.v. 4-5-timer

Under vurdering

Pan/V/D

2. relaps

Po

Refundert

VMP

1. linje

Sc

Refundert

Belantamab

5. linje

i.v. 30min

Under vurdering

Xgeva (Denusomab)

Forebyggende mot skjeletthendelser

Sc

Refundert

Forkortelser

Forkortelser

D eller Dex

=

Dexametason

Dara

=

Daratumumab

Elo

=

Elotuzumab

Isa

=

Isatuximab

Ixa

=

Ixazomib

Kar

=

Carfilzomib

Len

=

Lenalidomid (Revlimid)

Len-Dex

=

Lenalidomid-Deksametason

M

=

Melfalan

MPV

=

Melfalan-Prednisolon-Bortezomib

P

=

Prednisolon

Pan

=

Panobinostat

Pom

=

Pomalidomid

R

=

Revlimid

V

=

Velcade

VMP

=

bortezomib-melfalan-prednison

VRD

=

bortezomib-lenalidomid-deksametason

VTD

=

bortezomib-thalidomid-deksametason

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021