Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Myelomatose

Anbefalinger:

 • Diagnose og behandlingsindikasjon settes etter de nye kriteriene, og krever biopsi av enten benmarg eller plasmacytom.
 • Vi anbefaler risikostratifisering av utredningen med FISH og ISS.
 • HMAS anbefales som en del av førstelinjebehandlingen hos pasienter under 70 år uten betydelig komorbiditet.
  • Vi anbefaler VRd eller Dara-VTd induksjon
  • For vurdering av tandem, konsolidering og vedlikehold, se xx.
 • For pasienter over 70 år eller med betydelig komorbiditet, anbefales VRd.
 • For pasienter ansett for skjøre for Velcadebehandling, anbefales Rd.
 • Det anbefales ny eller endret behandling når enten biokjemisk tilbakefall eller klinisk tilbakefall foreligger.
 • Behandlingsvalg ved tilbakefall er vanskelig.
 • Med dagens godkjenninger anbefales følgende sekvens:
 • Rd (hvis revlimid ikke brukt i førstelinje) => DVd => Kd => Pd => PanoVelDex
 • Se for øvrig følgende avsnitt:
  • Xx for vurdering av 2. gangs HMAS
  • xx for råd om valg av regimer
  • xx for oversikt over regimer
 • Det anbefales zoledronsyre 4 mg i.v. hver 4. uke i 2 år. Deretter eventuelt re-oppstart ved skjelettprogresjon.
  • Denosumab kan vurderes ved kontraindikasjon for zoledronsyre.

8.1. Diagnostiske kriterier

8.2. Solitært plasmacytom (Rajkumar et al., 2014; Soutar et al., 2004)

8.3. Plasmacelleleukemi

8.4. Avgrensing mot andre relevante sykdommer

8.5. Utredning av myelomatose

8.6. Bildediagnostikk ved myelomatose

8.7. Cytogenetikk

8.8. Anbefalinger for utredning

8.9. Nivåer og rekkefølge på utredning

8.10. Oppfølging av MGUS, ulmende myelomatose og plasmacytomer

8.11. Stadieinndeling og prognose

8.12. Behandling

8.13. Behandling ved nyresvikt

8.14. Behandling av tilbakefall

8.15. Tromboseprofylakse

8.16. Veiledende dosejusteringer ved benmargs- og nyresvikt

8.17. Strålebehandling

8.18. Situasjoner hvor strålebehandling, kirurgisk behandling og kjemoterapi vurderes opp mot hverandre

8.19. Profylaktisk behandling

8.20. Behandling av hypercalcemi

8.21. Vurdering av behandlingsrespons og kontroll

8.22. «Minimal residual disease» (MRD)

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021