Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Fertilitet

Nedfrysing av sæd før behandlingsstart bør tilbys menn i relevant alder når dette praktisk lar seg gjennomføre og utsettelse av behandlingsstart 1–2 dager kan forsvares medisinsk sett. Hvis dette ikke kan forsvares kan man sædbanke etter noen få dagers induksjons­behandling. Mange blir ikke infertile av ALL behandling og det er viktig å bruke sikker prevensjon pga. teratogene medikamenter.

Nedfrysing av laparoskopisk uthentet ovarialvev kan vurderes før HMAS eller allo-HSCT i samråd med fertilitetsklinikk. Dette er sjelden aktuelt ved diagnosetidspunkt pga. fare for leukemicellekontaminering, samt at sjansen for infertilitet ved kjemoterapi alene er mindre enn 50 %.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021