Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.5. Allogen stamcelletransplantasjon

Generelle indikasjoner for allogen stamcelle transplantasjon (egne kriterier gjelder for NOPHO 2008 og A2G)

  • Persisterende leukemi >5 % i beinmarg dag 29 etter behandlingsstart.
  • Dag 70–90 MRD>0,1 %
  • Vedvarende positivt eller stigende MRD signal > dag 70–90.
  • Philadelphia kromosom positiv ALL i KR1 ved alder <50 år. Ved alder >50 år: Ved MRD>0.01 % dag 80–100
  • KMT2A translokert ALL med MRD>0,1 % dag 29 eller >0,01 % dag 70–80.
  • KR≥2.

Alle som skal transplanteres bør helst ha MRD<0,1 % før kondisjoneringen. Som bro til trans­plantasjon kan man enten bruke NOPHO 2008 blokker eller en kur blinatumomab. Det anbefales kondisjonering med total kroppsbestråling (Peters et al., 2020).  Ved alder 46–65 er det samme indika­sjoner for SCT som ved alder 18–45. Men i denne aldersgruppen bør redusert kondisjonering velges.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021