Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.4. Bakgrunn og arbeidsprosess

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (335) (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft - Nasjonal Kreftstrategi 2013–2017 (336). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

De nasjonale onkologiske faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum hadde tidligere utviklet behandlingsveiledere for ulike krefttyper. Da arbeidet med de nasjonale handlingsprogrammene på kreftområdet startet i 2006, tok Helsedirektoratet utgangspunkt i disse.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 1. utgave (03/2013)

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling var et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet 2006–2009 (forlenget til 2011). Og videre utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene er en kjerneoppgave i oppfølging av Sammen mot kreft- Nasjonal Kreftstrategi 2013-2017. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med – og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i, og bygget på dette arbeidet.

Helsedirektoratet rettet i juli 2006 en henvendelse til Norsk Lunge Cancer Gruppe og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av legespesialister fra relevante spesialiteter. Alle nødvendige faggrupper og alle helseregioner skulle være representert.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er gitt mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHF-ene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, i henhold til tidligere Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapssenteret har bistått gruppen med metodestøtte, søk og gradering av kunnskapsgrunnlaget.

Norsk Lunge Cancer Grupperuppe har hatt handlingsprogrammet til vurdering og gitt innspill til arbeidsgruppen før utkast ble sendt til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret ferdigstilte i samarbeid med arbeidsgruppen i 2013 et høringsutkast som ble sendt på høring til RHF-ene, Den norske legeforening og Kreftforeningen og Norsk Lunge Cancer Gruppe primo 2013 Etter høring vurderte arbeidsgruppen og Helsedirektoratet høringsinnspillene og justerte handlingsprogrammet. Endelig utgave ble ferdigstilt og publisert av Helsedirektoratet i mars 2013.

Arbeidsgruppe – første utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St Olavs Hospital
 • Bach-Gansmo, Tore, Haukeland Universitetssykehus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brunsvig, Paal, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Dolven Jacobsen, Kari, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Fjeld, Jan Gunnar, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Hornslien, Kjersti, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Haaverstad, Rune, Haukeland Universitetssykehus
 • Lehmann, Sverre, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St Olavs Hospital
 • Naalsund, Anne, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Rostad, Hans, Kreftregisteret
 • Strand, Trond-Eirik, Kreftregisteret
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs hospital
 • Sörenson, Sverre, Linkjøping Universistetsjukehus, Sverige
 • von Plessen, Christian, Haukeland Universitetssykehus
 • Aaløkken, Trond Mogens, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Aasebø, Ulf, Universitetssykehuset Nord-Norge

Redaksjonskomite (frem til 31.12.11):

 • Christian von Plessen (leder)
 • Kjersti Hornslien
 • Stein Sundstrøm
 • Anne Naalsund
 • Ulf Aasebø
 • Roy Bremnes
 • Paal Brunsvig
 • Nina Helbekkmo

Redaksjonskomite (01.01.12-30.06.17):

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Kristian Bartnes
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Ellinor Heitmann
 • Kristin Nesgård
 • Elin Richardsen

Redaksjonskomite (fra 01.07.17):

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Sveinung Sørhaug
 • Terje Tollåli
 • Nina Helbekkmo
 • Mette Sprauten
 • Sverre Fluge
 • Sissel Wahl
 • Per Magnus Haram
 • Haseem Ashraf
 • Mohammad Moda Saad Al-Zubaydi
 • Anne Kari Knudsen
 • Ellen Anita Fagerberg
 • Line Cecilie Christiansen

Lene Juvet fra daværende Nasjonalt kunnskapssenteret for helsetjenesten bistod gruppen med metodestøtte, litteratursøk og gradering av kunnskapsgrunnlaget ved den første utgivelsen av handlingsprogrammet. Espen Thiis-Evensen ga faglig bidrag til kapitlet om karsinoider.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 2. utgave (01/2014)

Arbeidsgruppe – andre utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St Olavs Hospital
 • Bach-Gansmo, Tore, Haukeland Universitetssykehus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brunsvig, Paal, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Dolven Jacobsen, Kari, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Fjeld, Jan Gunnar, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Hornslien, Kjersti, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Haaverstad, Rune, Haukeland Universitetssykehus
 • Lehmann, Sverre, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St Olavs Hospital
 • Naalsund, Anne, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Rostad, Hans, Kreftregisteret
 • Strand, Trond-Eirik, Kreftregisteret
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs hospital
 • Sörenson, Sverre, Linkjøping Universistetsjukehus, Sverige
 • von Plessen, Christian, Haukeland Universitetssykehus
 • Aaløkken, Trond Mogens, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Aasebø, Ulf, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Kristian Bartnes
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Ellinor Heitmann
 • Kristin Nesgård
 • Elin Richardsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 3. utgave (09/2014)

Arbeidsgruppe – tredje utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St Olavs Hospital
 • Bach-Gansmo, Tore, Haukeland Universitetssykehus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brunsvig, Paal, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Dolven Jacobsen, Kari, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Fjeld, Jan Gunnar, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Hornslien, Kjersti, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Haaverstad, Rune, Haukeland Universitetssykehus
 • Lehmann, Sverre, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St Olavs Hospital
 • Naalsund, Anne, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Rostad, Hans, Kreftregisteret
 • Strand, Trond-Eirik, Kreftregisteret
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs hospital
 • Sörenson, Sverre, Linkjøping Universistetsjukehus, Sverige
 • von Plessen, Christian, Haukeland Universitetssykehus
 • Aaløkken, Trond Mogens, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Aasebø, Ulf, Universitetssykehuset Nord-Norge

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Kristian Bartnes
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Ellinor Heitmann
 • Kristin Nesgård
 • Elin Richardsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 4. utgave (12/2014)

Arbeidsgruppe – fjerde utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St. Olavs Hospital
 • Bach-Gansmo, Tore, Oslo Universitetssykehus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Brunsvig, Paal, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Bugge, Anders, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjeld, Jan Gunnar, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St. Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Hornslien, Kjersti, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Johnsen, Boel, Haukeland Universitetssykehus
 • Lehmann, Sverre, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St. Olavs Hospital
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Solberg, Steinar Kristian, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs Hospital
 • Sørhaug, Sveinung, St. Olavs Hospital
 • Aaløkken, Trond Mogens, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Aasebø, Ulf, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Kristian Bartnes
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Ellinor Heitmann
 • Kristin Nesgård
 • Elin Richardsen
 • Tore Amundsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 5. utgave (05/2015)

Arbeidsgruppe – femte utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St. Olavs Hospital
 • Ashraf, Haseem, Ahus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Bugge, Anders, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St. Olavs Hospital
 • Haram, Per Magnus, St. Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helvoirt, Rene van, Sørlandet Sykehus
 • Johnsen, Boel, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St. Olavs Hospital
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Solberg, Steinar Kristian, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs Hospital
 • Sørhaug, Sveinung, St. Olavs Hospital

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Haseem Ashraf
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Per Magnus Haram
 • Ellinor Heitmann
 • Rene van Helvoirt
 • Ellen Richardsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 6. utgave (06/2016)

Arbeidsgruppe – sjette utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St. Olavs Hospital
 • Ashraf, Haseem, Ahus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Bugge, Anders, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St. Olavs Hospital
 • Haram, Per Magnus, St. Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helvoirt, Rene van, Sørlandet Sykehus
 • Johnsen, Boel, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St. Olavs Hospital
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Solberg, Steinar Kristian, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs Hospital
 • Sørhaug, Sveinung, St. Olavs Hospital

Redkasjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Haseem Ashraf
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Per Magnus Haram
 • Ellinor Heitmann
 • Rene van Helvoirt
 • Elin Richardsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 7. utgave (10/2016)

Arbeidsgruppe – sjuende utgave av handlingsprogrammet

 • Amundsen, Tore, St. Olavs Hospital
 • Ashraf, Haseem, Ahus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Bugge, Anders, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St. Olavs Hospital
 • Haram, Per Magnus, St. Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helvoirt, Rene van, Sørlandet Sykehus
 • Johnsen, Boel, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St. Olavs Hospital
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Solberg, Steinar Kristian, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs Hospital
 • Sørhaug, Sveinung, St. Olavs Hospital

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Haseem Ashraf
 • Roy Bremnes
 • Lars Fjellbirkeland
 • Øystein Fløtten
 • Per Magnus Haram
 • Ellinor Heitmann
 • Rene van Helvoirt
 • Elin Richardsen

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 8. utgave (08/2017)

Arbeidsgruppe – åttende utgave av handlingsprogrammet

 • Ashraf, Haseem, Ahus
 • Bartnes, Kristian, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Bremnes, Roy, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Brustugun, Odd Terje, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Bugge, Anders, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fjellbirkeland, Lars, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Fløtten, Øystein, Haukeland Universitetssykehus
 • Grønberg, Bjørn Henning, St. Olavs Hospital
 • Haram, Per Magnus, St. Olavs Hospital
 • Heitmann, Ellinor, Vestre Viken, Ringerike sykehus
 • Helbekkmo, Nina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helvoirt, Rene van, Sørlandet Sykehus
 • Johnsen, Boel, Haukeland Universitetssykehus
 • Nesgård, Kristin, St. Olavs Hospital
 • Richardsen, Elin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Solberg, Steinar Kristian, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Sundstrøm, Stein, St. Olavs Hospital
 • Sørhaug, Sveinung, St. Olavs Hospital

Redaksjonskomite:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Mohammed Modar Saad Al-Zubaydi
 • Haseem Ashraf
 • Line Cecilie Christiansen
 • Ellen Anita Fagerberg
 • Sverre Fluge
 • Per Magnus Haram
 • Nina Helbekkmo
 • Anne Kari Knudsen
 • Mette Sprauten
 • Sveinung Sørhaug
 • Terje Tollåli
 • Sissel Gyrid Freim Wahl

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 9. utgave (02/2018)

Arbeidsgruppe – fra niende utgave av handlingsprogrammet

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Mohammed Modar Saad Al-Zubaydi
 • Haseem Ashraf
 • Line Cecilie Christiansen
 • Ellen Anita Fagerberg
 • Sverre Fluge
 • Per Magnus Haram
 • Nina Helbekkmo
 • Anne Kari Knudsen
 • Mette Sprauten
 • Sveinung Sørhaug
 • Terje Tollåli
 • Sissel Gyrid Freim Wahl

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 10. utgave (05/2018)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende 1: godkjenning av krizotinib for pasienter med ROS1-positiv sykdom, og 2: godkjenning av krizotinib til pasienter som av ulik grunn startet med kjemoterapi i påvente av ALK-svar.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 11. utgave (07/2018)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende om at Alektinib (Alecensa®) kan innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 12. utgave (12/2018)

Handlingsprogrammet ble 3.12 2018 oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum om at ceritinib (Zykadia ®) kan innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. I tillegg er det i denne oppdateringen gitt anbefalinger om behandlingsvarighet av immunterapi og kontroll-opplegg etter avsluttet immunterapi.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 13. utgave (09/2019)

I denne oppdateringen er det gjort en generell gjennomgang av hele handlingsprogrammet. Spesielt er det gjort revisjon av omtalen av molekylær utredning, nukleærmedisinsk utredning av nevroendokrine svulster samt inkorporering av aktuelle vedtak fra Beslutningsforum, inkludert innføring av kombinasjonsbehandling med immunterapi.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 14. utgave (10/2019)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende innføring av durvalumab etter kjemoradiasjon for NSCLC stadium III, og innføring av brigatinib etter krizotinib for ALK-positive pasienter.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 15. utgave (12/2019)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende innføring av nivolumab som andrelinjebehandling for pasienter i stadium IV med plateepitelkarsinom med PD-L1-negativ sykdom, og innføring av dakomitinib for EGFR-positive pasienter.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 16. utgave (04/2020)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende innføring av atezolizumab som andrelinjebehandling for pasienter i stadium IV med plateepitelkarsinom med PD-L1-negativ sykdom.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 17. utgave (09/2020)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende innføring av atezolizumab i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og karboplatin for pasienter med EGFR- eller ALK-positive NSCLC som ikke lenger har nytte av målrettet behandling – med innføringsdato 1. oktober 2020. Videre er nytten av postoperativ stråleterapi revidert i henhold til nye data (kapittel "Strålebehandling", avsnitt "Postoperativ strålebehandling").

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 18. utgave (11/2020)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum om at pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel kan innføres ved førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel ikke-småcellet lungekreft for pasienter med PD-L1-uttrykk < 50%. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. november 2020.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 19. utgave (01/2021)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum den 14.12.2020 vedrørende Lornatinib. Lorlatinib (Lorviqua) innføres til behandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andre – eller senere behandlingslinjer. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. januar 2021.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 20. utgave (04/2021)

Handlingsprogrammet ble oppdatert etter beslutning i Beslutningforum vedrørende Brigatinib (Alunbrig) den 15.02.2021 og beslutning vedrørende Osimertinib (Tagrisso) den 22.03.2021.

Brigatinib (Alunbrig) innføres til førstlinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart som er 01.07.2021. (Se kapittel "Målrettet behandling", avsnitt "ALK-translokasjon").

Osimertinib (Tagrisso) innføres til behandling av voksne pasienter med lokalavanser etter metastatisk EGFR T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato. (Se kapittel "Målrettet behandling", avsnitt "ALK-translokasjon")

I tillegg gjør nye resultater med økt stråledose ved småcellet lungekreft, begrenset sykdom, at standardbehandling for denne sykdomskategorien nå er endret fra 1,5 Gy x 2 x 15 til 1,5 Gy x 2 x 20. Det gis altså fire uker stråleterapi i stedet for tre, med start ved andre cellegiftkur (Se kapittel "Onkologisk behandling", avsnitt "Strålebehandling").

Videre er det gjort noen semantiske endringer og oppklaringer i dokumentet, spesielt innen postoperativ strålebehandling NSCLC, samt mesoteliom og thymom. Terminologien for småcellet lungekreft er endret til det som er mest brukt internasjonalt, hhv LS-SCLC og ES-SCLC for begrenset og utbredt sykdom respektivt.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 21. utgave (10/2021)

Immunterapi ved småcellet lungekreft utbredt sykdom er omtalt, etter at dette ble vedtatt innført av Beslutningsforum med start fra 1/11-21.

Kapitlet om preoperativ lungefunksjonsvurdering, samt patologi-kapitlet er gjennomgått og oppdatert.

Noen presiseringer angående kontrollopplegg (bl.a. at binyrer bør inkluderes i CT-opptak) er utført. Nye studier vedrørende adjuvant behandling er omtalt, men disse behandlingene er ennå ikke implementert.

Videre er det gjort noen semantiske endringer og oppklaringer i dokumentet, inkludert oppdatert epidemiologidata, og enkelte foreldede referanser er enten fjernet eller oppdatert.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 22. utgave (12/2021)

Entrektinib som førstelinjebehandling ved ROS1-positiv lungekreft er omtalt, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum – med innføringsdato 15. januar 2022. Entrektinib som behandlingsalternativ for NTRK-positiv lungekreft uten andre tilfredsstillende behandlingsalternativer er også omtalt,  etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum – med innføringsdato 15. januar 2022.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 23. utgave (01/2023)

 • Epidemiologi-kapitlet er oppdatert, enkelte figurer er sløyfet, og henvisning til Kvalitetsregister-rapporten er inkludert.
 • Avsnittet om solitære pulmonale noduli er flyttet sammen med bildediagnostikomtalen (avsnittene "Bildediagnostikk" og "Solitær pulmonal nodulus (SPN)").
 • Avsnittet om lungekreftscreening diskuterer nå resultatene fra Nelson-studien, og omtaler den pågående norske pilotstudien.
 • Oppdatert patologi-kapittel, inkludert beskrivelse av resektater, og utvidet behov for molekylære analyser
 • Oppdatert omtale av utredning og behandling av nevroendokrine svulster, thymom og mesoteliom
 • Presisert at pasienter i stadium II som er medisinsk inoperable, eller som ikke ønsker kirurgi, bør vurderes for stereotaksi om mulig, eller kjemo(immuno)radiasjon.
 • Omtale av innføring av osimertinib som adjuvant behandling
 • Presisert at torakalt radikalt opererte pasienter med radikalt behandlede single metastaser til hjerne eller binyre bør vurderes for adjuvant kjemoterapi som ved stadium II/III.
 • Spesifisering av evalueringstidpsunkt ved neoadjuvant kjemoradioterapi (Pancoast)
 • Tydeliggjøring av at helhjernebestråling for hjernemetastaser ikke nødvendigvis er fornuftig
 • Omtale av MR-diagnostikk for å skille mellom intrakraniell strålenekrose eller residiv
 • Behandlingsmuligheter ved sjeldne EGFR-mutasjoner, og anbefalinger vedr. kontrollopplegg, er omtalt
 • Lorlatinib som førstelinjealternativ ved ALK-positiv sykdom er omtalt
 • Behandlingsmuligheter ved MET-positivitet er omtalt
 • Behandlingsmuligheter ved KRAS-positivitet er omtalt
 • Immunterapi hos organtransplanterte er omtalt
 • Oppdatering til TNM8-system for thymussvulster
 • Kapitlene om komplikasjoner og palliasjon er flyttet etter behandlingskapitlene (nå kapitlene "Komplikasjoner ved lungekreft og øyeblikkelig hjelp-situasjoner" og "Palliasjon")
 • Utredning av nevroendokrine svulster med DOTATOC-PET er nå tilgjengelig i Norge, og er omtalt
 • Enkelte figurer og tabeller er oppdatert og justert for bedre lesbarhet, og det er gjennomført en generell gjennomgang med tekstlig klargjøring, forkorting av tekst og oppdatering av referanser

Arbeidsgruppen besto av:

 • Odd Terje Brustugun (leder)
 • Mohammed Modar Saad Al-Zubaydi
 • Haseem Ashraf
 • Maria Moksnes Bjaanæs
 • Per Magnus Haram
 • Nina Helbekkmo
 • Mariane Olesen Myrthue
 • Terje Tollåli
 • Sissel Gyrid Freim Wahl

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 24. utgave (05/2023)

Kombinasjonen dabrafenib/trametinib som førstelinjebehandling ved BRAF-positiv lungekreft er omtalt, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i. Pralsetinib som behandlingsalternativ for RET-positiv lungekreft er også omtalt, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 25. utgave (09/2023)

Omtalen av adjuvant behandling med atezolizumab i 1 år etter gjennomført kjemoterapi til opererte NSCLC med PD-L1-uttrykk ≥50% er revidert, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 26. utgave (04/2024)

 • Epidemiologikapitlet er oppdatert
 • Fastlegekapitlet er revidert ved at nytten av rtg toraks som første radiologiske undersøkelse er nedtonet
 • Utredningskapitlet er totalrevidert, oppdatert og forenklet
 • Omtale av neoadjuvant behandling av stadium II/III ikke-småcellet lungekreft med nivolumab og kjemoterapi er inkludert, etter at behandlingsmuligheten nå har positivt vedtak i Beslutningsforum.
 • Behandlingsanbefaling ved progresjon på EGFR-rettet behandling er revidert, og inkluderer nå kjemoterapi i stedet for kjemoimmunterapi.
 • Omtalen av behandling av oligometastaser er justert, med åpning for mer aggressiv behandling.
 • Det er åpnet noe for behandling med zoledronsyre.
 • Kapitlene om SCLC er gjennomgått og oppdatert.
 • Diskusjonen omkring nytte av profylaktisk hjernebestråling ved SCLC er omarbeidet
 • Omtalen av behandling av mesoteliom er lett revidert etter presentasjon av MARS2-datane som setter spørsmålstegn ved nytten av kirurgi.
 • Viktigheten av adekvat stadiesetting ved Stokes krage og sentral okklusjon er poengtert
 • Tekstlige endringer er utført gjennom hele handlingsprogrammet, og gamle referanser slettet og nye lagt til.

Arbeidsgruppa som foretok revisjonen har vært:

 • Odd Terje Brustugun, Vestre Viken, Leder
 • Bjørn Henning Grønberg, St Olav
 • Helbekkmo Nina, UNN
 • Maria Moksnes Bjaanæs, OUS
 • Sissel Wahl, St Olav
 • Martin Petersen, SUS
 • Ellen Anita Fagerberg, fastlege
 • Terje Tollåli, NLSH
 • Line Cecilie Christiansen, fastlege
 • Henning Langen Stokmo, Vestre Viken
 • Lars Fjellbirkeland, OUS
 • Haseem Ashraf, Ahus
 • Mohammed Modar Saad Al-Zubaydi, Haukeland
 • Per Magnus Haram, St Olav
 • Håkon Olav Leira, St Olav

Siste faglige endring: 09. april 2024