Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.4. Kvalitetsindikatorer

For å kunne vurdere om anbefalingene i handlingsprogrammet blir fulgt har NGICG-CR utarbeidet kvalitetsindikatorer. Arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer er en kontinuerlig prosess som binder Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft sammen med de nasjonale retningslinjene for behandling av tykk- og endetarmskreft. Følgende kvalitets­indika­torer er utviklet per september 2019:

Kvalitets­indika­torer

Kvalitetsindikator

Mål

Tykktarmskreft

 

Andel strukturerte patologibeskrivelser

≥90 %

Andel pasienter operert med laparoskopi

≥60 %

Postoperativ mortalitet 100 dager etter operasjon

≤3 %

Relativ overlevelse 5 år etter diagnose

≥68 %

Relativ overlevelse 5 år etter operasjon

≥80 %

Andel pasienter uten fjernmetastser 5 år etter operasjon

≥85 %

 

 

Endetarmskreft

 

Andel pasienter som har fått preoperativ strålebehandling

20–40 %

Andel strukturerte patologibeskrivelser

≥90 %

Andel pasienter operert med laparoskopi

≥60 %

Postoperativ mortalitet 100 dager etter operasjon

≤3 %

Relativ overlevelse 5 år etter diagnose

≥68 %

Relativ overlevelse 5 år etter operasjon

≥85 %

Andel pasienter uten fjernmetastser 5 år etter operasjon

≥80 %

Andel pasienter uten lokalt tilbakefall 5 år etter operasjon

≥95 %

Anbefaling

  • Sykehus hvor det kun sporadisk opereres endetarmskreft per år bør avstå fra elektiv kirurgi av endetarmskreft (evidensgrad C)
  • Elektiv kirurgisk behandling av kreft i tykk- og endetarm skal utføres av spesialister i gastroenterologisk kirurgi med hovedvirke innen colorectalkirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller vikarbasert faglighet bør som hovedregel avstå fra elektiv behandling av tykk- og endetarmskreft (evidensgrad D)
  • Sykehus som behandler pasienter med tykk- og endetarmskreft skal ha formelle tverrfaglige team hvor utredning og behandling diskuteres (evidensgrad D) 

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022