KAPITTEL 4
Kunnskapsgrunnlag og kompetanse om kjønnsinkongruens

Ekstern høring:

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019