4.2. Hørsel, syn og språk

Sist faglig oppdatert: 11. november 2019