Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Screening

Nasjonalt screeningsprogram for livmorhalskreft – Livmorhalsprogrammet – ble innført i 1990.

Se kapittelet Premaligne lidelser i cervix uteri.

Hovedmålet er å redusere forekomst og dødelighet av cervixcancer ved å oppdage forstadiene og behandle disse.

Tall fra Kreftregisteret viser at 52 % av de som får påvist cervixcancer og er i screeningalderen (25–69 år), ikke har tatt celleprøver siste 3,5 år. Av de som får påvist cervixcancer har 25 % hatt en normal celleprøve mindre enn 3,5 år før diagnosen (Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: årsrapport 2012, 2014).

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021