Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Oppfølging og kontroll etter avsluttet primærbehandling

Pasienter med diffust lavgradig gliom grad II er prinsipielt uhelbredelig syke. Prognosen varierer imidlertid betydelig, se kapittel Prognose.

8.1. Kontroller

8.2. Fastlegens rolle

8.3. Seneffekter og senbivirkninger

8.4. Rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020