Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Behandling av residiverende sykdom

Det bemerkes at diffuse, lavgradige gliomer svært sjelden eller aldri metastaserer, og at det er lokal gjenvekst som er den klart dominerende form for tilbakefall. Ved tilbakefall skal pasientens diskuteres i MDT-møte.

9.1. Kirurgi

9.2. Strålebehandling

9.3. Medikamentell behandling

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

9.5. Organisering av behandling

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020