Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.3. Totaldose og fraksjonering

For indikasjonsstilling med tanke på stråleterapi samt valg av teknikk og fraksjonering henvises til handlingsprogrammene for henholdsvis høygradige og lavgradige diffuse gliomer. Kort oppsummert gjelder følgende:

Pasienter <70 år og ECOG 0–2

Fraksjonering

Kommentar

Glioblastom

60 Gy/30#

Konkomitant og adjuvant temozolomid x 6

Anaplastisk astrocytom

59.4 Gy/33#

Adjuvant temozolomid x 6–12

Anaplastisk oligodendrogliom

59.4 Gy/33#

Adjuvant PCV x 6

Lavgradig diffust gliom (WHO grad II) hvor det er behandlingsindikasjon*

50.4 –54 Gy/28–30#

Adjuvant PCV x 6

Pasienter >70 år og/eller ECOG 3–4

Fraksjonering

Kommentar

Fraksjonering gjelder for alle diagnoser

 

Konkomitant temozolomid bare aktuelt ved glioblastom

 

Adjuvant temozolomid aktuelt for alle diagnoser

 

Adjuvant PCV aktuelt ved oligodendrogliom og grad II astrocytom

40 Gy/15#

 

 

Evt. konkomitant og adjuvant temozolomid x 6–12

 

Metylert MGMT: Alternativt temozolomid monoterapi

30–39 Gy/10–13#

34 Gy/10#

25 Gy/5#

* Se «Handlingsprogram for diffuse lavgradige gliomer»
# Antall fraksjoner/behandlinger

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020