Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.3. PCV-kur

Indikasjon

 • Adjuvant som ledd i primærbehandling av oligodendrogliom grad II-III og diffust astrocytom grad II.
 • Ved residiv av diffuse gliomer grad II-III og i sjeldne, utvalgte tilfeller av glioblastom.

Kuroppsett

 • Kurintervall:
  • Diffust gliom WHO grad II: 8 uker.
  • Diffust gliom WHO grad III og glioblastom: 6 uker.
 • Kontroll/evaluering med MR etter 2 kurer.

Behandlingstid

 • Som adjuvant behandling:
  • Diffust gliom WHO grad II: 6 kurer.
  • Diffust gliom WHO grad III og glioblastom: 4-6 kurer.
 • Ved residivbehandling: Ofte 4 kurer, blant annet avhengig av behandlingsrespons.

Medikament

Dose

Kurdag

Vinkristin (Oncovin)

1.4 mg/m2 (maksimalt 2 mg ved hver infusjon)

8 og 29

Gis intravenøst over 10 minutter i 100 ml 0.9 % NaCl

CCNU (lomustin)

110 mg/m2 (maksimalt 200 mg) som engangsdose

1

 • Peroral behandling.
 • Finnes som kapsler á 10 og 40 mg.
 • Svelges hele.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og etter matinntak.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

Prokarbazin (Natulan)

60 mg/m2 fordelt på 2 daglige doser (morgen og kveld). Det totale antall kapsler kan beregnes slik: (60 x overflateareal i m2 x 14) ÷50, og avrundes til nærmeste hele tall.

8–21

 • Peroral behandling.
 • Finnes som tabletter á 50 mg.
 • Dose morgen og kveld kan være ulik avhengig av kroppsoverflate, og man kan også variere dose fra dag til dag. En tommelfingerregel er at man heller skal runde ned enn opp dersom man er midt mellom to dosenivåer.
 • Svelges hele.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

Oppstart ny kur dag 43 for diffust gliom grad III (eller 57 hvis mye toksisitet)
Oppstart ny kur dag 57 for diffust gliom grad II

Mest vanlige bivirkninger

 • Lomustin:
  • Sterkt benmargstoksisk. Opptrer forsinket, vanligvis mest uttalt etter 4-6 uker, og kumulativt med større utslag, raskere inntreden og lengre varighet etter gjentatte doser. Affiserer alle tre rekker (hemoglobin, hvite blodceller, trombocytter). Vær oppmerksom særlig etter tidligere cytostatika- og/eller strålebehandling.
  • Lungefibrose ved langvarig bruk. Forsiktighet bør utvises ved kumulative doser over 1000-1200 mg/m2.
  • Nyreskade ved langvarig bruk.
 • Vinkristin:
  • Sterkt vevstoksisk! Det finnes ikke antidot. Svak oppvarming og tilsyn av kirurg ved ekstravasering.
  • Nevropati som kan variere fra lette parestesier til arefleksi, dropfot og nedsatt kraft. Oftest reversibelt, men man bør ha lav terskel for seponering ved tiltagende symptomatologi. Pasientene bør vise at de kan stå på hæl og tå før hver infusjon.
 • Prokarbazin:
  • Allergiske reaksjoner.
  • Utlett og kløe.
  • Reaksjon med varierende grad av hodepine, rødme, angst, svimmelhet, høyt blodtrykk, høy puls, kvalme og oppkast kan opptre. Dette skjer oftest i kombinasjon med inntak av tyraminholdig drikke eller matvarer, og derfor bør inntaket av disse begrenses. Tyramin finnes i alkoholholdige produkter (spesielt rødvin), banan, sure melkeprodukter (yoghurt, rømme, kefir, Cultura, Biola og lignende), modnet ost, ansjos, kaviar, lever, rosiner, avocado, sjokolade, soyasaus, gjær og kjøtt som er kunstig mørnet. Det anbefales også å unngå inntak av store mengder koffeinholdige drikker som kaffe, te og cola.
 • Hårtap: Håravfall er sjelden uttalt, men håret kan bli tynnere.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme, oppkast, anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon.
 • Andre: Tretthet/fatigue, muskelatrofi. 

Antiemetisk behandling

Ondansetron eller metoklopramid anbefales før lomustin og ellers ved behov.

Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Dag 29 av kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter og nøytrofile granulocytter 

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Kreatinin

Dosejustering/kurutsettelse

< 1.0

< 100

> 110

Utsett kur 1 uke

Dersom vedvarende cytopenier må man vurdere ytterligere utsettelser, doseredusering og seponering av videre kurer

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020