Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Oppfølging og kontroll

Pasienter med høygradige diffuse gliomer er uhelbredelig syke og skal kontrolleres livslangt. Evidensen for anbefalte kontrollintervaller er ikke sterk og baseres i stor grad på erfaring og skjønnsmessige vurderinger.

8.1. Kontroller

8.2. Fastlegens rolle

8.3. Seneffekter og senbivirkninger

8.4. Rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020