Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.4. Instillasjon av kjemoterapeutikum i blære

Intravesikale blæreinstillasjonsregimer har som formål å redusere risiko for residiv av lavgradig residiverende svulster. Engangsinstillasjon av 40 mg. Mitomycin-C i blæren innen noen timer etter TURB reduserer residivfrekvens med opptil 35 % (Bouffioux et al., 1995; Gudjónsson et al., 2009; Oosterlinck et al., 1993; Solsona et al., 1999). Ved høy­risiko blærekreft er der ikke funnet effekt med enkel postoperativ blæreinstillasjon (Onishi, Sasaki, Hoshina, & Yabana, 2011; Onishi et al., 2017).

Ved stadig residiverende lavgradige svulster kan regelmessige instillasjoner av kjemotera­peutikum etter fast protokoll redusere residiv-risikoen. Instillasjonene gis da som seks ukentlige instillasjoner etterfulgt av 1 månedlig instillasjon. Lengden av vedlikeholdsbehand­lingen er ikke fastsatt, men det finnes liten dokumentasjon for effekt utover ett år. Ved manglende toleranse for eller tilgjengelighet av BCG kan instillasjon av Mitomycin benyttes som erstatning under nøye overvåkning.

Anbefalinger:

  • Enkeltinstillasjon med kjemoterapi etter TUR (operasjonsdøgnet) hos alle med tilsynelatende ikke-muskelinfiltrerende svulst. Tillegg av vedlikeholdsbehandling er nødvendig ved risikosvulster.
  • Kjemoterapi kan anvendes primært ved lavgradig, residiverende svulstsykdom med lav progresjonsrisiko, samt ved intolerable bivirkninger av eller svikt av BCG-behandling.
  • Kjemoterapi må gis i en pH-optimalisert løsning, og væskerestriksjon anbefales for å holde konsentrasjonen av cellegiften i blæren høyest mulig.
  • Ved kjent høygradige residiver og ved hyppige residiver er det ikke vist effekt av enkeltinstillasjon av cytostatika. Blæreskylling med steril 0.9 % NaCl til neste dag kan alltid vurderes fremfor singel shot mitomycin.
  • Den optimale varigheten av vedlikeholdsbehandlingen etter induksjonsbehandlingen er ikke fastslått, men for kjemoterapi anbefales minst 6–12 måneder.

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021