Tema
Svangerskap, fødsel og barsel

Helsekort for gravide


Helsekort for gravide er et journaldokument for å sikre forsvarlig behandling, og understøttes av Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.