Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - dødfødte barn

Indikatoren beregner antall dødfødte barn per 1 000 fødte barn, siste 2-årsperiode.

Resultater

På landsbasis var antall dødfødte barn per 1 000 fødte barn på 2,9 i to-årsperioden 2021 - 2022.  Det var små variasjoner mellom de regionale helseforetakene, fra 2,8 dødfødte barn per 1 000 fødte barn i Helse Vest RHF til 3,0 i Helse Nord RHF. 

Forbehold ved tolkning

Indikatoren beregnes for to-årsperioder grunnet små tall. 

I Norge er fødeinstitusjonene inndelt i tre nivå etter risikoen til de fødende;

Fødende med lav risiko kan føde på fødestuer, mens fødende som har middels risiko blir henvist til fødeavdelinger eller kvinneklinikker. Fødende med høy risiko, for eksempel ved kompliserte svangerskap, risiko for svært tidlig fødsel eller der man forventer sykt barn, blir henvist til kvinneklinikker.

Noen institusjoner har få fødsler og det kan være store svingninger i prosent- eller promilleberegninger når disse er basert på små tall.

Forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan generelt ha mange forklaringer;

  • Tilfeldigheter
  • Ulik bruk av diagnostiske kriterier
  • Risikosentralisering
  • Variasjoner i fødejournalsystemenes data
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Feil i MFR (Medisinsk fødselsregister)-rutiner
  • Reelle forskjeller i kvalitet

 Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Om indikatoren

Dødfødsler er barn som dør før fødselen kommer i gang, eller som dør under fødselen. Andelen dødfødsler i Norge er lavt sammenliknet med mange andre land. I 2019 var det 178 dødfødte av 54 854 fødte (Medisinsk fødselsregister). Norge regnes som et av de mest privilegerte landene i verden når det gjelder helse for gravide og fødende.

Fortsatt er det mangelfull kunnskap om hvorfor et barn dør i svangerskapet, og det kreves mer forskning. Vi vet imidlertid at om lag halvparten av fostrene er veksthemmet og/eller har vært syke. Morkakesvikt, morkakeløsning, infeksjoner, misdannelser, kromosomfeil, navlestrengskomplikasjoner og alvorlig sykdom hos mor er noen kjente årsaker til dødfødsel i Norge, men i 10-15 prosent av tilfellene kan man ikke identifisere åpenbare årsaker til fosterdød. Flere gutter enn jenter fødes døde.

En risikofaktor som kan gi øke antall dødfødte barn i fremtiden er at mødre blir eldre. Kvinner i alderen 35 år og eldre har økt risiko for fosterdød i livmoren, sammenlignet med yngre kvinner. Røyking og fedme hos moren er også kjente risikofaktorer for dødfødsel. Overvåking og regelmessige svangerskapskontroller for å oppdage avvik og kjente risikofaktorer tidlig, kan bidra til å redusere risiko for dødfødsler.

 

Først publisert: 24.11.2018 Siste faglige endring: 15.02.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no