Pakkeforløpene er oppdatert med endringer som gjelder fra og med 1. januar 2021. Trenger du tilgang til gjeldende versjon, kan du laste den ned (PDF).

Gravide og rusmidler

Forløpstid
  • Poliklinikk: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra første fremmøte til klinisk beslutning.
  • Døgnenhet: 3–7 kalenderdager fra første fremmøte til klinisk beslutning.
  • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.
Forløpstid
  • Poliklinikk og døgnenhet: 0 kalenderdager fra avsluttet avrusning til annen behandling starter.
  • Poliklinikk: Inntil 14 kalenderdager (2 uker) fra klinisk beslutning til første evaluering.
  • Døgnenhet: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra klinisk beslutning til første evaluering.
  • Poliklinikk og døgnenhet: Inntil 42 kalenderdager (6 uker) mellom hver evaluering.
  • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 02. oktober 2019 Sist faglig oppdatert: 02. november 2020

Spørsmål | Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no