Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - igangsetting av fødsel

Indikatoren viser andel fødsler som blir igangsatt hos alle fødende.

Resultater 

På landsbasis var andelen fødsler som ble igangsatt på 29,3 prosent i 2022. Det er liten økning fra 28,6 prosent i 2021.

Helse Vest RHF hadde høyest andel igangsatte fødsler med 31,4 prosent mens andelen var lavest i Helse Nord med 25,2 prosent. 

Andelen igangsatte fødsler på landsbasis har gått jevnt oppover siden målingen begynte, fra 16,6 prosent i 2009. Helse Nord RHF har ligget noe lavere enn de andre helseregionene fra 2015 men har også hatt en jevn økning.

Forbehold ved tolking

Det er flere tilstander hvor det ikke foreligger helt entydige retningslinjer. Det er derfor ingen ideell andel induksjoner, og indikatoren må tolkes med forsiktighet og bør sees i sammenheng med andre indikatorer.

Forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan generelt ha mange forklaringer;

  • Tilfeldigheter
  • Ulik bruk av diagnostiske kriterier
  • Risikosentralisering
  • Variasjoner i fødejournalsystemenes data
  • Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt
  • Feil i MFR (Medisinsk fødselsregister)-rutiner
  • Reelle forskjeller i kvalitet

Det er ofte en kombinasjon av flere av disse.

Om indikatoren

​Igangsetting (induksjon) av fødsel gjøres når man forventer og ønsker en vaginal fødsel. Dette fordi man av medisinske årsaker vurderer det som nødvendig eller ønskelig å komme igang med fødsel. Målet med igangsetting er å forbedre helse for mor og/eller barn på kort og lang sikt. Det er mye diskusjon om når man skal sette i gang fødselen og på hvem.

De viktigste årsakene til igangsetting er: vannavgang >24 timer uten start av rier, forhøyet blodtrykk/svangerskapsforgiftning, diabetes, tvillingsvangerskap og overtidig svangerskap.

Dagens metoder for igangsetting er tøyning av livmorhalsen og fosterhinneløsning («stripping»), innlegging av ballongkateter i livmorhalsen, bruk av ulike prostaglandinmedikamenter, overriving av fosterhinnene («ta vannet») og bruk av ristimulerende oxytocinmedikamenter. Valg av metode er avhengig av fødeinstitusjonens prosedyre for igangsetting, modenheten i livmorhalsen og tidligere fødsler.

Selve igangsettingsprosessen kan ta flere dager. Selv om de mange fødende ønsker å bli igangsatt, så opplever mange at en igangsetting er en slitsom og belastende opplevelse.

Det diskuteres hvorvidt igangsetting øker risikoen for keisersnitt og andre komplikasjoner under fødsel. Nyere studier tyder ikke på økning i keisersnitt ved igangsetting til termin.

Kvinner med tidligere keisersnitt eller andre operasjoner på livmor som blir igangsatt, vil ha en økt risiko for rift i eller revning av livmoren i arret.

Igangsetting øker ressursbruken og innebærer en risiko for å sykeliggjøre fødselen. På den andre siden vil riktig bruk kunne redusere ressursbruken ved at mor og barn er friskere etter fødsel, og (kan senke) behovet for keisersnitt underveis i fødsel.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 15.02.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no