Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - keisersnitt

Indikatoren viser andel fødsler som skjer ved keisersnitt.

Resultater   

På landsbasis ble 16,3 prosent av alle fødsler gjennomført med keisersnitt i 2022. Andelen har vært stabil siden registreringen startet i 2009.

Helse Vest RHF har betydelig lavere andel keisersnitt sammenliknet med de andre helseregionene og hadde i 2022 en andel på 13,9 prosent. Det er ellers lite variasjon mellom de andre helseregionene.

Andelen akutte keisersnitt hos førstegangsfødende i Robson gruppe 1 (Spontane rier, ett foster i hodeleie og minst 37 ukers svangerskap) var på 7,8 prosent i 2022 mens den totale andelen keisersnitt hos alle førstegangsfødende (Robson gruppe 1 og 2) var på 14,4 prosent. 

Forbehold ved tolkning

Det utføres vanligvis ikke keisersnitt ved fødestuer. Fødsler ved fødestuer er derfor ikke inkludert i beregningene på RHF-nivå. Fordi en relativt sett høyere andel kvinner føder på fødestuer i Helse Nord RHF sammenlignet med andre regioner, vil det resultere i noe høyere forekomst av keisersnitt i Helse Nord enn det som er reelt.  

Noen enheter er spesialisert på kompliserte fødsler og gjennomfører derfor flere keisersnitt enn andre (risikosentralisering). For institusjoner med få antall fødende vil et fåtall keisersnitt kunne gi store utslag i andelene.

Om indikatoren

Keisersnitt er en operasjon som gjøres for å få ut barn fra morens livmor. Keisersnitt kan være livreddende for både mor og barn, samtidig som det er en større operasjon som kan ha uheldige konsekvenser. Det er bred faglig enighet om at andelen keisersnitt uten god medisinsk indikasjon skal være så lav som mulig.

Kvaliteten på helsetjenestene og helsetilstanden til de fødende påvirker keisersnittfrekvensen, og i dag er både for hyppig og for sjelden bruk av keisersnitt et globalt helseproblem. Keisersnittfrekvensen er derfor ikke et direkte mål på kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen, men må tolkes med forsiktighet i forhold til andre faktorer og kvalitetsindikatorer.

Førstegangsfødende er den største risikogruppen for keisersnitt og har betydelig større risiko for keisersnitt enn flergangsfødende som også øker risikoen for keisersnitt ved senere fødsler. God og trygg fødselshjelp til førstegangsfødende kan redusere risikoen for keisersnitt. 

Du kan lese mer om svangerskap, fødsler og keisersnitt hos Medisinsk fødselsregister

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 15.02.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no