Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Skjemaets forside.

Last ned helsekort for gravide, veiledning og oversikt over innhold i konsultasjonene

Helsekort for gravide lastes ned og trykkes på egen printer eller trykkeri i virksomhetene.

Helsekort for gravide er et verktøy for informasjonsformidling som benyttes i svangerskapsomsorgen. Registrering av opplysninger på helsekortet erstatter ikke lovpålagt dokumentasjon i EPJ. Helsekortet for gravide er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen i kapittel 2.

Helsekortet oppbevares av kvinnen under hele svangerskapet sammen med prøvesvar. Det medbringes til alle konsultasjoner og undersøkelser i svangerskapet og når hun skal føde.

Søknad om fødeplass sendes tidlig i svangerskapet til fødeinstitusjon. Benytt en kopi av helsekortet og/eller egen henvisning.

Helsekortet ble endret juni 2022 fordi det ikke lenger er anbefalt å screene gravide for assymptomatisk bakteriuri (ABU).

Last ned (PDF)

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 24.06.2022 Se tidligere versjoner