Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - tilstand hos nyfødte barn

Indikatoren viser andel (%) nyfødte barn med Apgar-skår under 7 etter 5 minutter.

Resultater 

På landsbasis var andelen nyfødte med Apgar-skår under 7 etter 5 minutter 1,8 prosent i 2022. Andelen har vært stabil i tidsperioden 2009-2022. 

Det var lite variasjon mellom helseregionene. Lavest var Helse Sør-Øst RHF med 1,7 prosent og høyest var Helse Nord RHF med 2,1 prosent. 

Forbehold ved tolkning

I Norge er fødeinstitusjonene inndelt i tre nivå etter risikoen til de fødende;

Fødende med lav risiko kan føde på fødestuer, mens fødende som har middels risiko blir henvist til fødeavdelinger eller kvinneklinikker. Fødende med høy risiko, for eksempel ved kompliserte svangerskap, risiko for svært tidlig fødsel eller der man forventer sykt barn, blir henvist til kvinneklinikker.

Dette forventer en vil gjenspeiles i lav Apgar-skår ved kvinneklinikkene. Noen institusjoner har få fødsler og det kan være store svingninger i prosent- eller promilleberegninger når disse er basert på små tall.

Om indikatoren

Apgar-skår er en klinisk vurdering av barnets tilstand rett etter fødselen og angir vitaliteten til barnet. Et nyfødt barns Apgar-skår blir satt ved å evaluere barnets tilstand innen de fem områdene hjertefrekvens, respirasjon, muskeltonus, reaksjon og hudfarge. Hvert område evalueres med en skår fra 0 til 2. Skårene legges sammen og man får en Apgar-skår mellom 0 og 10. En samlet skår på 3 eller mindre angir en kritisk tilstand for barnet, mens samlet skår på 7 eller over er normaltilstanden. Barnet testes ved 1, 5 og 10 minutters alder. Barnet kan ha en lav skår etter 1 minutt, for så å ha oppnådd normaltilstanden etter 5 minutter.

En lav Apgar-skår kan skyldes at barnet har fått for lite oksygen før, under og etter fødselen. Imidlertid kan en lav Apgar-skår også skyldes andre forhold som gir nedsatt vitalitet, som at barnet har en infeksjon eller er påvirket av bedøvende eller smertestillende medikamenter som mor har fått under fødselen. Videre kan en redusert funksjon i barnets nervesystem påvirke alle fem komponentene i Apgar-skår.

Flere faktorer kan altså føre til lav Apgar-skår etter fem minutter, bl.a. oksygenmangel. Oksygenmangel kan være forårsaket av komplikasjoner med morkake, navlestreng, veksthemming hos fosteret, sykdommer hos mor eller komplikasjoner forbundet med en vanskelig fødsel eller instrumentell forløsning.

Både dødelighet og risiko for alvorlige nevrologiske skader er større hos barn med lav Apgar-skår etter fem minutter enn hos barn med normal Apgar-skår. En studie fra Folkehelseinstituttet viser en tydelig sammenheng mellom cerebral parese (CP) og lav Apgar-skår hos barn med både normal og lav fødselsvekt.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 15.02.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no