Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Status og behov

Situasjons- og utfordringsbildet som presenteres her er basert på hovedfunnene fra innspillsmøtene med representanter for brukerne, tjenestene og fagmiljøene i arbeidet med utkast til nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19, og er bekreftet i questback i begynnelsen av mai 2021. Videre baseres det på arbeidet med de nasjonale faglige rådene samt kunnskap fra evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.  

Sist faglig oppdatert: 02. juni 2022