Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17. Patologi

Det kan være hensiktsmessig med ensartede besvarelser fra patologiavdelinger i hele landet. Dette vil kunne bidra til å få med alle faktorer som er viktige for stadieinndeling og for videre behandling. Se forslag til mal ved besvarelse av reseksjonspreparater med tykk- og endetarmskreft i vedlegg til dette kapittelet.

17.1. Makrohåndtering

17.2. Mikrohåndtering

17.3. UICC: TNM-klassifisering og stadieinndeling

17.4. Histologisk gradering

17.5. Lymfeknuter

17.6. Histopatologisk evaluering av tumorrespons

17.7. Polypper med adenocarcinom i tykk og endetarm

17.8. Mal for tykktarmskreft

17.9. Mal for endetarmskreft

17.10. Tester for Lynch syndrome

17.11. Molekylærpatologisk undersøkelse

17.12. Spesifikt om immunhistokjemi (IHK)

17.13. Spesifikt om deteksjon av mikrosatelittinstabilitet (MSI)

17.14. Spesifikt om molekylære analyser

17.15. Prøvetakning og besvarelse av molekylære analyser

Siste faglige endring: 20. desember 2023