Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.3. UICC: TNM-klassifisering og stadieinndeling

International Union against cancer (UICC) har utarbeidet en TNM-klassifisering som baserer seg på:

T – Utbredelse av primærtumor
N – Fravær eller tilstedeværelse av tumorvev i lymfeknuter
M – Fravær eller tilstedeværelse av fjernmetastaser

I tillegg har man ytterlige deskriptive symboler som angis som prefiks. Disse bør brukes korrekt, og p viser til at klassifikasjonen er etter patologisk vurdering. y brukes som betegnelse der hvor pasienten har mottatt tilleggsbehandling før operasjon. Fra 1. januar 2018 skal 8. utgaven av TNM-klassifikasjonen benyttes, og dette er også i samsvar med Kreftregisterets rutiner (TNM: classification of malignant tumors, 2016).

På bakgrunn av TNM-klassifisering foretas kan kliniker stadieinndele sykdomsutbredelsen, og dette regnes som den mest signifikante faktor med hensyn til prognose. Denne UICC stadieinn­delingen gir mer informasjon enn Dukes’ klassifisering (avsnitt Histologisk gradering og typing) og bør erstatte denne (evidensgrad D).

Anbefaling

  • UICC stadieinndeling skal erstatte Dukes’ klassifikasjon (evidensgrad D)

 

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022