Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.3. UICC: TNM-klassifisering og stadieinndeling

International Union against cancer (UICC) har utarbeidet en TNM-klassifisering som baserer seg på:

T – Utbredelse av primærtumor

N – Fravær eller tilstedeværelse av tumorvev i lymfeknuter

M – Fravær eller tilstedeværelse av fjernmetastaser

I tillegg har man ytterlige deskriptive symboler som angis som prefiks. Disse bør brukes korrekt, og p viser til at klassifikasjonen er etter patologisk vurdering. y brukes som betegnelse der hvor pasienten har mottatt tilleggsbehandling før operasjon. Den 8. utgaven av TNM-klassifikasjonen benyttes, og dette er også i samsvar med Kreftregisterets rutiner (Sobin et al., 2016).

På bakgrunn av at TNM-klassifisering foretas kan kliniker stadieinndele sykdomsutbredelsen, og dette regnes som den mest signifikante faktor med hensyn til prognose. Denne UICC stadieinn­delingen gir mer informasjon enn Dukes’ klassifisering og har erstattet denne.

Anbefaling:

  • UICC stadieinndeling erstatter Dukes’ klassifikasjon. (evidensgrad D)

 

 

Siste faglige endring: 20. desember 2023