Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.6. Vedlegg til kapittel 17 – Patologi

pTNM-klassifikasjon 8. utgave (TNM: classification of malignant tumors, 2016)

pT Tumor

TX

 

Tumor, ingen informasjon

T0

 

Tumor ikke påvist

Tis

 

Carcinoma in situ: invasjon i lamina propria

T1

 

Tumor vokser inn i submucosa

T2

 

Tumor vokser inn i muscularis propria

T3

 

Tumor vokser inn subserosa eller ikke-peritonealisert pericolisk/perirektalt vev

T4

 

Tumor invaderer direkte inn i andre organer eller strukturer, og /eller perforerer viscerale peritoneum

 

T4a

Tumor perforerer viscerale peritoneum (involverere overflaten)

 

T4b

Tumor invaderer andre organer eller strukturer

pN Regionale lymfeknuter

NX

 

Ingen informasjon

N0

 

Metastaser ikke påvist

N1

 

Metastase til 1–3 regionale lymfeknuter

 

N1a

Metastase til 1 regional lymfeknute

 

N1b

Metastaser til 2–3 regionale lymfeknuter

 

N1c

Tumorknute(r) (satelitt(er) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser

N2

 

Metastaser til 4 eller flere regionale lymfeknuter

 

N2a

Metastaser til 4–6 regionale lymfeknuter

N2b

Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuter

Isolerte tumorknuter i mesokolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning (V1/2) eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette.

pM Metastaser

M0

 

Ingen fjernmetastaser

M1

 

Fjernmetastaser

 

M1a

Metastaser til kun ett organ (lever, lunge, ovarie, ikke-regionale lymfeknuter uten peritoneale metastaser

 

M1b

Metastaser til mer enn ett organ

 

M1c

Metastase til peritoneum med eller uten andre organer involvert

Stadieinndeling

Tabell for stadieinndeling

Stadium 0

Tis

N0

M0

Stadium I

T1, T2

N0

M0

Stadium II

T3, T4

N0

M0

Stadium IIA

T3

N0

M0

Stadium IIB

T4a

N0

M0

Stadium IIC

T4b

N0

M0

Stadium III

Uansett T

N1, N2

M0

Stadium IIIA

T1, T2

N1

M0

 

T1

N2a

M0

Stadium IIIB

T1, T2

N2b

M0

 

T2, T3

N2a

M0

 

T3, T4a

N1

M0

Stadium IIIC

T3, T4a

N2b

M0

 

T4a

N2a

M0

 

T4b

N1, N2

M0

Stadium IV

T uansett

N uansett

M1

Stadium IVA

T uansett

N uansett

M1a

Stadium IVB

T uansett

N uansett

M1b

Stadium IVC

T uansett

N uansett

M1c

Histologisk gradering og typing

Tabell for histologisk gradering og typing

Differensieringsgrad

Definisjon

Direkteplasserte cancere

I)     Høyt differensiert

>95 % er kjertelstrukturer

 

II)    Middels høyt differensiert

50–95 % er kjertelstrukturer

 

III)   Lite differensiert

5–50 % er kjertelstrukturer

Mucinøst adenokarsinom

Signetringcellecarcinom

IV)  Udifferensiert

<5 % er kjertelstrukturer

Medullært karsinom med MSI-H

Mal tykktarmskreft

Veiledning diagnose

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Tykktarmsresektat med ulcererende og strikturerende tumor.

Middels høyt differensiert adenokarsinom, TNM/stadie

Andre funn

Veiledning

Tumors største diameter:

Angi i mm

Tumors lokalisasjon:

Sigmoideum, venstre fleksur etc.

Histologisk grad (I–IV):

Angi grad, vedlegg 4

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perikolisk fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer

Minste avstand fra tumor til reseksjonsflate:

Angi i mm

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Vedlegg 1

UICC stadieinndeling:

Vedlegg 2

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

GEWF-løsning ved søk etter lymfeknuter

Absolutt alkohol (C2H5OH)

625 ml

3125 ml

10 000 ml

Konsentrert fomaldehyd

100 ml

500 ml

3400 ml

Destillert vann

212 ml

1062 ml

1600 ml

Konsentrert eddiksyre (CH3COOH)

63 ml

313 ml

1000 ml

Total mengde

1000 ml

5000 ml

16 000 ml

Mal endetarmskreft 

Veiledning diagnose

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Rektosigmoidalt resektat med ulcerovegeterende tumor i endetarmen.

Middels høyt differensiert adenokarsinom

Funn

Veiledning

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Distalt for/proksimalt for/på begge sider av peritoneums omslagsfold

Histologisk grad (I–IV):

Angi grad, kapittel 12.3

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perirektalt fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer.

Minste avstand fra tumor til sirkumferent reseksjonsflate:

mm

Mesorektum:

Dette gjøres makroskopisk (komplett, nesten komplett og inkomplett). Se vedlegg 7

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Vedlegg 1

UICC stadieinndeling:

Vedlegg 2

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

Vurdering av mesorektum (I. D. Nagtegaal & van Krieken, 2002)

Komplett

Mesorektum

Defekter

«Coning»

CRM

Intakt, glatt

Ikke dypere enn 5 mm

Ingen

Glatt og jevn

Nesten komplett

Mesorektum

Defekter

«Coning»

CRM

Moderat bulk, irregulær

Ingen synlig muscularis propria

Moderat

Irregulær

Inkomplett

Mesorektum

Defekter

Coning

CRM

Lite bulk

Inn til muscularis propria

Ja

Irregulær

Tumor Regresjonsgrad (TRG)

TRG 1

Ikke påvist carcinomceller eller mindre kun mindre foci av carcinomceller i <5 % av tumorområdet

Mucinsjøer kan sees, men mangler carcionomceller

TRG 2

Kombinasjon av carcinomceller og fibrose der carcinomcellene utgjør 5–50 % av tumorområdet

TRG 3

Carcinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, men kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons

Haggitt- og Sm-klassifikasjon

Tabell for Haggitt- og Sm-klassifikasjon

T1

Haggitt 1 – i polypphodet

 

T1

Haggitt 2 – i polypphalsen

 

T1

Haggitt 3 – i polyppstilken

 

T1

Haggitt 4 – i polyppbasis

Sm 1 – øvre 1/3 av submucosa

T1

Haggitt 4

Sm 2 – midtre 1/3 av submucosa

T1

Haggitt 4

Sm 3 – nedre del av submucosa

Mal for polypper med infiltrerende karsinom

Veiledning diagnose

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:

Tubulovilløst (tubulært/villøst) stilket/flatt adenom med høygradig dysplasi med adenokarsinom i stilken

Andre funn

Veiledning

Tumors lokalisasjon:

Sigmoideum, venstre fleksur etc.

Karsinomets histologiske grad:

Vedlegg 4

Dypeste infiltrasjon:

I hodet, hals, stilk, basis og i forhold til submucosa (øvre/midtre/nedre tredjedel)

Haggitts nivå:

1–4 (se pkt. 2)

Sm-nivå:

1–3 (se pkt. 3)

Minste avstand til reseksjonsrand:

Fri/ikke fri for polypper. Antall mm til siden og i dypet for TEM-preparat (transanal endoskopisk mikrokirurgi)

Antall lymfeknuter:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall, antall med perinodal vekst angis også

Tumorinfiltrasjon i lymfe- eller blodkar:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

pT1

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022