Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.12. Spesifikt om immunhistokjemi (IHK)

 • Mismatch reparasjonsproteiner (MMR):
  • Undersøkelse på uttrykk av de fire reparasjonsproteinene MLH1, PMS-2, MSH-2 og MSH-6. Omtales som «proficient» om alle uttrykkes (pMMR), og som «deficient» (dMMR) om en eller flere ikke uttrykkes.
 • Prevalensen av dMMR/MSI i adenokarsinomer i tykk- og endetarm oppgis til å være rundt 10-15 % (Abrha et al., 2020; Sinicrope et al., 2012), men adenokarsinomene i rektum utgjør kun omtrent 3 % (Papke et al., 2022),
 • PD-L1:
  • Testing med tanke på uttrykk av PD-L1 har foreløpig ingen plass i utredningen om immunterapi hos pasienter med utbredt CRC ettersom denne behandlingen vurderes på bakgrunn av dMMR.
 • BRAF:
  • De aller fleste mutasjonene i BRAF (90 %) er resultat av substitusjon av valin med glutaminsyre (V600E). Denne mutasjonen kan man detektere ved hjelp av immunhistokjemi.
 • Her 2:
  • Ved scoring av Her2 anbefaler ESMO (Van Cutsem et al., 2014) at man benytter «Heracles dignostic criteria» (Valtorta et al., 2015) hvor man har benyttet VENTANATM 4B5 immunhistokjemi, og enten FISH eller SISH.  Se tabell 17.12.1 nedenfor.
 • NTRK:
  • Sjeldent forekommende fusjon i CRC (<0,5 %), men oftere hos de som er dMMR (6-16 %). Kan detekteres ved immunhistokjemi, med må bekreftes ved NGS (Cervantes et al., 2023).

Scoring av Her-2

Scoring av Her-2
Immunhistokjemisk fargingImmunhistokjemisk uttrykkImmunhistokjemisk klassifisering

Ingen farging

 

Negativ

Svak farging (1+) uansett hvor mange celler

Segmentell eller granulær

Negativ

Moderat (2+) i < 50 % av cellene

Uansett

Negativ

Moderat (2+) i > 50 % av cellene

Membranøs farging, basolateral eller lateral

Usikker – gjenta IHK. Til FISH/SISH om fortsatt >50 %

Intens (3+) i ≤10 % av cellene

Membranøs, basolateral eller lateral

Negativ

Siste faglige endring: 20. desember 2023