Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.4. Histologisk gradering

Histologisk gradering er prognostisk viktig ettersom lite differensierte svulster er assosiert med lymfeknutemetastaser, og også med venøs og lokal spredning (Pathology and genetics of tumours of the digestive system, 2000). Svulster med mucinøs eller signetringcelle-differensiering (lavt differensierte svulster) har dårligere prognose enn vanlige adenokarsinomer. Adenokarsinomer anbefales å bli klassifiert som lavgradige (tidligere høyt eller middels differensierte) eller høygradige (tidligere lavt differensierte).

En del andre histopatologiske funn som ikke inngår i standard rapportering, men som man med ganske stor sikkerhet vet er av prognostisk betydning kan med fordel også implementeres i en histopatologisk rapport. Blant disse er tumor budding, tumorinnvekst i ekstramurale vener (EMVI) og perineural infiltrasjon. Dette er i henhold til anbefalinger i den nyeste utgaven at WHO sin klassifisering av svulster i tarmen (Digestive System Tumours, 2019).

Tumor budding er små grupper av 4 eller færre tumorceller, i bindevevet i tilslutning til den invasive tumorkomponenten, og er assosiert med lymfeknutemetastaser i T1-tumorer og overlevelse ved stadium II (Lugli et al., 2017). Det er anbefalt å telle antall grupper i ett synsfelt på 20X forstørrelse (gjennomsnittlig 0,785mm2), og bruke et tredelt scoringsystem. Høy grad av TB er assosiert med dårlig overlevelse (Lugli et al., 2017).

Tumorinnvekst i ekstramurale vener er også en prognostisk markør som gir økt risiko for lymfeknute- og fjernmetastaser (K. M. Gibson, Chan, Chapuis, Dent, & Bokey, 2014; McClelland & Murray, 2015). Det bør spesifikt beskrives i svarrapporter at man har funnet veneinnvekst, og ikke kun en generell beskrivelse som karinnvekst.

Perineural infiltrasjon er tumorvev som ligger i tilslutning til nerver, og det er vist at dette kan være en viktig prognostisk faktor assosiert med høyere forekomst av metastatisk sykdom, residiv og kortere overlevelse (Bentzen et al., 1992; Betge et al., 2012).

Et rikt lymfocyttisk infiltrat i forbindelse med tumorvev er oftest en immunrespons som synes å være forbundet med mindre metastatisk vekst og dermed forlenget overlevelse (Galon et al., 2006; Pages et al., 2005).

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022