Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.1. Makrohåndtering

Prøver til histologisk undersøkelse fikseres i 10 % nøytral bufret formalin (4 % formaldehyd). En alternativ fikseringsvæske er GEWF løsning (Newell et al., 2001) som kan gi bedre visualisering og funn av økt antall lymfeknuter. Se tabell nedenfor. Ofte er preparatet først fiksert i formalin for så å bli fiksert i GEWF på grunn av funn av få lymfeknuter. Flere patologilaboratorier har kvalitetssikrede analyser som kun er utprøvd på formalinfiksert materiale. Det er noe varierende rapportering om bruk av GEWF påvirker uttrykk av antistoffer (kan være variasjon mellom ulike antistoff) (Norderval et al., 2016; Tasi et al., 2012), og eventuell bruk av GEWF skal dokumenteres i rapporten med tanke på dette. Kvaliteten på DNA synes ikke være påvirket av bruk av GEWF (Norderval et al., 2016).

GEWF løsning:

Absolutt alkohol (C2H5OH)

625 ml

3125 ml

10 000 ml

Konsentrert fomaldehyd

100 ml

500 ml

3400 ml

Destillert vann

212 ml

1062 ml

1600 ml

Konsentrert eddiksyre (CH3COOH)

63 ml

313 ml

1000 ml

Total mengde

1000 ml

5000 ml

16 000 ml

Siste faglige endring: 20. desember 2023