Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.6. Histopatologisk evaluering av tumorrespons

Grad av tumorregresjon som følge av neoadjuvant terapi ved endetarmskreft kan være et mål på behandlingseffekten og kan scores etter ulike klassifikasjoner. Mye av tumorvevet kan forsvinne slik at det nesten bare er strålefibrose og rester av slimsjøer tilbake. Lymfeknutene forsvinner også ofte. Vurdering av stråleeffekt kan gjøres etter et graderingssystem, se tabell (Ryan et al., 2005).

Tabell 17.5.1 Tumorregresjonsgrad etter Ryan et al. (2005)

TRG 1

Ikke påvist carcinomceller eller kun mindre foci av carcinomceller i <5 % av tumorområdet.

Mucinsjøer kan sees, men mangler carcinomceller

TRG 2

Kombinasjon av carcinomceller og fibrose der carcinomcellene utgjør 5–50 % av tumorområdet

TRG 3

Carcinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, men kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons.

Dersom man ikke påviser resttumor ved vanlig snittuttak anbefales at hele det makroskopiske området støpes inn.

pTNM skal ha prefiks y (ypTNM) og en skal vurdere vitalt tumorvev i T og N vurderingen (Den norske legeforening, 2012).

Anbefaling:

  • Det anbefales evaluering av tumorrespons etter neoadjuvant behandling for å vurdere effekt av behandling

Siste faglige endring: 20. desember 2023