Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.10. Histopatologisk evaluering av tumorrespons

Grad av tumorregresjon som følge av neoadjuvant terapi ved endetarmskreft kan være et mål på behandlingseffekten og kan scores etter ulike klassifikasjoner. Mye av tumorvevet kan forsvinne slik at det nesten bare er strålefibrose og rester av slimsjøer tilbake. Lymfeknutene forsvinner også ofte. Vurdering av stråleeffekt kan gjøres etter revidert graderingssystem (Bateman, Jaynes, & Bateman, 2009). Tabell: Se tabellen «Tumor regresjonsgrad» i vedlegg.

Dersom man ikke påviser resttumor ved vanlig snittuttak anbefales at hele det makroskopiske området støpes inn.

pTNM skal ha prefiks y (ypTNM) og en skal vurdere vitalt tumorvev i T og N vurderingen (Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, 2012). Dersom pasienten har mottatt neoadjuvant behandling må man ha tilstedeværelse av viabelt tumorvev for å derfinere dette som resttumor i henhold til ICCR rapporteringsguide for CRC. Dersom pasienten ikke har mottatt neoadjuvant behandling vil acellulært mucin i lymfeknute representere metastatisk sykdom.

Anbefaling

  • Det anbefales evaluering av tumorrespons etter neoadjuvant behandling for å vurdere effekt av behandling

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022