Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.14. Spesifikt om molekylære analyser

Per i dag er det fortsatt kun noen få genforandringer som det er godkjent målrettet behandling for. Økende omfang av kliniske studier kan gi tilgang til nye medikamenter, og dette kan medføre økning i antall gener som skal testes for at pasienter kan kunne få tilbud om inklusjon i kliniske studier. Ved CRC foreligger som regel relativt rikelig med tumorvev slik at man vil ha tilgang til mer materiale om det skal utføres videre molekylære analyser. Neste generasjons sekvensering (NGS) vil kunne være å foretrekke fremfor enkeltgenanalyser for å spare tumorvev, og også for å få et større panel av analyser samtidig. Gener som per i dag er viktige for behandling av CRC er oppsummert i tabell 1. Forandringene i noen av disse genene er gjensidig ekskluderende som vil si at dersom det er påvist mutasjon i for eksempel KRAS vil det ikke foreligge mutasjon i NRAS eller BRAF.

Det bør etableres rutiner slik at dette helst kan besvares i løpet av 2 uker. ASCO anbefaler at 90 % av rapportene skal være tilgjengelig innen 10 dager fra den dagen henvendelsen ankommer det laboratoriet som utfører molekylær patologi (Sepulveda et al., 2017).

Tabell 1: Oversikt over gener som bør inngå om det skal gjøres molekylære analyser av adenokarsinom i CRC
GenType genforandringFunksjon proteinForekomstAnalyse-metodeBehandlingKommentar

KRAS

Mutasjoner Exon 2, 3 og 4

KRAS

35-45 %

DNA sekvensering, NGS

Ja

Pasienter med mutasjon ikke aktuell for terapi med anti-EGFR

NRAS

Mutasjon Exon 2 og 3

NRAS

5-10 %

DNA sekvensering, NGS

Ja

Pasienter med mutasjon ikke aktuell for terapi med anti-EGFR

BRAF

Mutasjon Exon 15

BRAF

8-12 %

DNA sekvensering, NGS

Ja

Non V600-mutasjoner ikke aktuell for BRAF-rettet behandling

dMMR/MSI

Metylering eller mutasjon

MLH-1

PMS-2

MSH-2

MSH-6
Totalt 10-15%, rektum alene ≈ 3 %Immunhisto-kjemi, PCR eller andre tilsvarende metoder

Ja

Prognose og behandling av Stadium II og III. Behandling av metastastsik sykdom mht immunhistokjemi og immunterapi. Immunterapi som primærbehandling på indikasjon.
Her2ERBB2 amplifikasjonHer25% av de med meta-statisk CRCIH
SISH/FISH

Ja

Metastatisk CRC, spesifikk behandling 3. linje. Studier

NTRK

Fusjon

NTRK

<0,5 %

dMMR/MSI: 6-16 %
Immunhisto-kjemi, NGS

Ja

Positiv immunhistokjemi bekreftes av NGS. Evt som 3. linje behandling

 

Siste faglige endring: 20. desember 2023