Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Hva vil vi oppnå?

Pasienter med store og sammensatte behandlingsbehov må ha et tilfredsstillende tilbud, både for pasientenes egen nytte (individnivå) og fordi samfunnet har som oppgave å ivareta befolkningens helse (systemnivå). Et godt tilbud med riktig kompetanse kan bidra til at disse pasientene oppnår større mestring av flere dimensjoner i livet. Dette er personer som «får livet tilbake» og slipper å leve med smerter og sosiale handikap (jf. prioriteringskriteriene pkt. 1.2). Foreløpige erfaringer fra det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling/odontofobi (TOO) indikerer nettopp dette (pkt. 3.3).

Personene nevnt over bør ha lik tilgang til et tilrettelagt tilbud som kan tilpasses den enkelte. Hovedelementer i et slikt tilbud kan være:

 • tilgjengelighet
  • reisevei
  • kapasitet/ventetid
  • økonomi /finansiering
 • kompetanse
  • tannhelsepersonell (allmenntannlege, tannpleier)
  • MDO-tannleger
  • tannlegespesialister
 • samarbeid, samhandling og rådgivning
  • mellom MDO-tannleger/andre godkjente spesialister og tannhelsepersonell på pasientens lokale klinikk
  • mellom MDO-tannleger/tannhelsepersonell og personell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

3.1. Hva er et tilfredsstillende tilbud?

3.2. Sosial ulikhet i tannhelse

3.3. Angstbehandling

3.4. Forebygging, behandlingsplanlegging og oppfølging

3.5. Samarbeid med andre helsetjenester

3.6. Allmenntannlegens kompetanse

3.7. MDO-kompetanse i sykehus

3.8. Antall MDO-tannleger

3.9. Helhetlig tenkning

Siste faglige endring: 02. juni 2022