Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Helhetlig tenkning

Skal pasientene som er målgruppen for MDO-tannlege rehabiliteres til akseptabel oral helse kreves det et helhetlig behandlingsløp. I dagens situasjon kan det for noen av ulike årsaker bli mye akuttbehandling på grunn av oppsamlet behandlingsbehov. Personer med lav inntekt og personer som mottar stønad har flere akutte tannlegebesøk enn andre (SSB 2010).

Data samlet inn i spørreundersøkelse blant MDO-tannlegene viser bredden i typer kasus de får henvist:

 • Tverrfaglige vurderinger
 • rus
 • traume
 • vurdering: Protetikk / kjeveortopedi som behandlingsløsning
 • smerter.

Flere av MDO-tannlegene jobber i distrikt med lang avstand til godkjente spesialister. Den voksne befolkningen i distrikt-Norge kan ha nytte av MDO-tannleger for spesialistbehandling der de ellers måtte ha reist langt for å komme til ulike godkjente spesialister. Uavhengig av geografisk område og tilgjengelighet til andre spesialister kan det være nyttig med en tannlegespesialist med fordypning og bredere allmenntannlegekompetanse. En vesentlig andel av behandlingene dreier seg om sammensatte odontologiske problemstillinger (vedlegg E7 og E8). Etter dette følger oralmedisinsk/oral kirurgisk og periodontisk behandling. En mindre andel av behandlingene er sammensatte tverrfaglige behandlinger eller kariesbehandling.

 • Kategorien «protetikk og bittfysiologi» rommer egne henvisninger for bittfysiologi, herav blant annet diffuse smertekasus.
 • Faktorer som påvirker hvilke behandlinger den enkelte MDO-tannlege gir er:
  • Hvilke øvrige spesialister som er representert i tannlegens geografiske område
  • reisevei for pasienten for å komme til tannlegespesialist eller kompetansesenter
  • hvilke behandlinger som tannlegen føler seg kompetent til å utføre selv
  • pasientens betalingsevne.

Siste faglige endring: 18. mai 2022