Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi), er nå etablert i den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylkene.

Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud TOO?

De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptable tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).

Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Både den psykologiske behandlingen og tannbehandlingen i Tverrfaglige behandlerteam TOO er gratis. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle. 

Når pasientene er i stand til å motta tannbehandling, overføres/henvises de til Tannbehandlerteam TOO som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende tannleger som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med.

Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personene, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen.

Pasientene får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Tilbudet skal utvikles til en sammenhengende behandlingskjede hvor tannhelsetjenesten sørger for pasienten får rett behandling til rett tid.  

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi

Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening, vil det fremgå hvorvidt pasienten fyller kriteriene for å omfattes av tilbudet.

Pasientene omfattes av tilbudet til tannsettet er rehabilitert og de mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste. Innenfor ordinær tannhelsetjeneste er ikke tannbehandlingen gratis, men noen behandlinger gir rett til trygderefusjon. Egenbetalingen avhenger av refusjonens størrelse og tannlegens pris.

For barn og unge og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, dekkes TOO tilbudet av fylkeskommunen. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet.

Hvordan få adgang til tilbudet?

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med fylkestannlegen eller overtannlegen i sitt fylke/distrikt, eller med tannhelsetjenestens kompetansesenter i regionen.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret, eller til et lokalt Tverrfaglig behandlerteam TOO. 

Les mer om too (tooinfo.no) og hvor du kan finne TOO i ditt fylke

 

Viktige samarbeidspartnere

  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  • Sentre mot incest, m.fl.
  • DPS, psykologer, fastleger og annet helsepersonell
  • Universitet og andre relevante fagmiljøer

Først publisert: 26.03.2019 Siste faglige endring: 20.02.2024 Se tidligere versjoner