Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Allmenntannlegens kompetanse

Det krever allsidig klinisk erfaring for å behandle pasienter med store og sammensatte utfordringer både med oral og generell helse som er beskrevet i denne rapporten. En del allmenntannleger opplever at de har for liten erfaring med pasientgruppen og at det krever mye tid å gi disse pasientene et fullgodt tilbud. Det kan stilles spørsmål ved om en nyutdannet tannlege er klar til å ta et selvstendig ansvar for pasientgruppen. Det er viktig med kunnskap også for å få fokus på og interesse for disse pasientene.

En erfaren allmenntannlege kan få bred kompetanse gjennom klinisk arbeid og være en ressurs for pasientgruppen. En slik erfaringsbasert kompetanse vil likevel bli mindre systematisk og kan ikke erstatte et formalisert akademiskvitenskapelig fagnivå som erverves gjennom en spesialistutdanning (jf. pkt. 8.2).

For deler av pasientgruppen kan det være en god løsning at allmenntannleger i offentlig og privat tannhelsetjeneste får rådgiving av relevant spesialist. MDO-tannlegen vil være godt kvalifisert til å gi slik rådgivning. Se ellers pkt. 4.1 og vedlegg N om styrking av grunnutdanningen.

Siste faglige endring: 18. mai 2022